Vi opplever at mange har manglende kunnskap om hvilke regler som gjelder medlemmene i Arbeidsmiljøutvalget. Vi ser også at praksis varierer en del fra virksomhet til virksomhet. Neon av spørsmålene som går igjen, er som følger: 1. Må alle medlemmer av AMU ha stedfortreder? 2. Skal opplæringen av AMU-medlemmene være samme…
onsdag, 23 mars 2022 07:02

HR + HMS = sant!

HR handler om prestasjoner, mens HMS handler om arbeidshelse! Er det så enkelt? Når vi holder kurs, så møter vi fra tid til annen ledere og HR-ledere som sier at vi skal holde oss til HMS, og ikke snakke HR.
  Det årlige HMS-Tinget arrangeres 21. og 22. september på Ullevål Meet. En rekke fagfolk kommer og bidrar med kunnskap og innsikt, så vi kan gjøre jobben vår som verneombud, AMU-medlem og HMS-ansvarlig enda bedre.  Som vanlig kan du velge mellom å delta begge dager, eller kun en dag. Les…
Store deler av arbeidslivet har vært gjennom store endringer den siste tiden, først og fremst drevet frem av pandemien, men også som et resultat av nye digitale muligheter. Den nye standarden i arbeidslivet baseres på fleksibilitet. Mange virksomheter vil legge opp til at en betydelig del av arbeidet gjøres fra…
Arbeidsmiljøloven bestemmer at du som verneombud skal få nødvendig tid til å utøve vervet. Vi vet at dette ikke alltid er tilfelle. Takk for at du svarer på en kort undersøkelse om temaet. (Du svarer anonymt.) Takk for at du svarer på 3 korte spørsmål om temaet  

.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >