Accessibility Tools

Nytt

torsdag, 26 januar 2023 16:56

Fem myter om HMS

Skrevet av
  Myte nr. 1: HMS er dyrt! Ja, HMS koster penger. Det er ikke gratis å forebygge ulykker og skader på arbeidsplassen. Det krever innsats og noen ganger penger å skape et helsefremmende arbeidsmiljø som forebygger sykdom og plager. Forskning viser at hvis du investerer 1 krone i forebygging, så…
onsdag, 18 januar 2023 16:09

AMUs årsplan

Skrevet av
Årsplan for arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget (AMU) kan ikke jobbe med alt samtidig. Det er nødvendig å spre oppgavene ut over året. Hvilke saker skal AMU jobbe med gjennom året? Dette vil naturligvis variere, det er store forskjeller både i forhold fra bransje til bransje og fra virksomhet til virksomhet. De fleste…
Jeg har vært verneombud i noen år og opplever ikke at ledelsen blir glade for mine innspill. Det er innspill som betyr mye for HMS-arbeidet, men lederne viser alltid til at de har for mye å gjøre, og jeg ser jo at arbeidspresset deres er stort.
Nye regler om BHT (fra 1. januar 2023) finner du i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2 og § 13-3. For den enkelte bedrift innebærer endringene ingen vesentlig endring fra tidligere, det viktigste er at endringene skal bidra til en tydeliggjøring av bedriftshelsetjenesten sin rolle og mandat rettet…
Jeg har hatt vervet som hovedverneombud (HVO) i mange år, og har en rimelig god oversikt over hva jeg gjorde i året som gikk, og hva jeg bør sette søkelys på i året som kommer. Men, hva vi i vernetjenesten holder på med er egentlig veldig få som har peiling…

.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >