Trepartssamarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv har en stor og viktig intensjon, nemlig å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Denne visjonen må ikke bli med bare ord, men i aller høyeste grad ved praktisk og målrettet arbeid. Dette arbeidet må gjennomføres på den enkelte arbeidsplass, og da…
torsdag, 29 august 2019 07:22

Webinar om kjemikalier

Kjemikalier - det er da ikke noe problem? Kjemikalier utgjør en risiko på mange norske arbeidsplasser. Man anslår at 800 000 arbeidstakere utsettes daglig for farlige kjemikalier. I yrkessammenheng kan arbeidere bli eksponert direkte under produksjon, ved videre-foredling eller ved bruk av kjemikalier. Eksponering utgjør et stort helseproblem, det er…
Sykenærvær betyr at man går på jobb, til tross for at man ikke er helt frisk. Det er et stort problem i Norge, men går ofte under radaren for vernetjenesten.  En undersøkelse som HMS Norge nylig har gjort i samarbeid med Sunne organisasjoner as, viser at mer enn 2 av…
onsdag, 19 juni 2019 13:31

7 bransjer med spesielt fokus på IA

Partene bak IA-avtalen har nå funnet frem til 7 utvalgte bransjer der man skal rette fokuset for å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Den enkelte virksomhet ved sine ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte vil gjennom bransjeprogrammene få verktøy og støtte for å ta tak i utfordringene relatert til sykefravær og…
Sommeren er her og virksomheter tyr ofte til ekstrahjelp i ferieukene. For mange unge er dette det aller første møtet med arbeidslivet og det er mye som er nytt.Dessverre skjer det ofte skader der unge, uerfarne arbeidstakere er involvert. Sommervikarer er ofte i denne gruppen. Det er helt avgjørende at…

.
Kopirett 2020 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >