Accessibility Tools

Nytt

HMS Norge har gjort en undersøkelse blant sine medlemmer (hovedsakelig verneombud og AMU-medlemmer), og spurt hvordan det har påvirket arbeidsmiljøet og vernetjenesten - så langt. Resultatene er ganske tydelige, og kanskje ikke så overraskende, men allikevel. Vedlagt finner du rapporten. De viktigste funnene er dette: 5 av 6 sa at…
mandag, 01 november 2021 13:28

Guro tipser - Verneombudet, alles gode venn

Skrevet av
Hei, Jeg er nytt verneombud og vil gjerne gjøre en god jobb i vervet. Jeg har oppdaget at det ikke er så mange som vet hva et verneombud gjør, og jeg skal prøve å være så tydelig og bra jeg kan. Men, hva er mitt beste argument for at de…
Hjelp, jeg har ikke nok tid til å være verneombud! Jeg visste ikke at verneombudsvervet innebar så mye tid, og det vet åpenbart ikke min leder heller.
Takk for at du vil bruke 5 minutter på undersøkelsen der vi stiller noen sentrale spørsmål om hvordan har vært å være verneombud og jobbe i vernetjenesten under Korona-tiden.  Du vil få tilgang til rapporten når den foreligger, så du kan se hvordan du ligger an i forhold til helheten. Gå…
05.10.2021 Statistisk Sentralbyrå publiserte nylig tall for arbeidsulykker i Norge. Det rapporteres om 20000 som skades og 41 som dør i arbeidslivet. Forskere mener det til og med er en stor grad av underrapportering.

.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >