Jeg er leder på et større verksted som driver med en del reparasjoner og bruker mye snekker-verktøy. Jeg har to verneombud, som jeg snakker med innimellom når jeg har tid. Jeg opplever at jeg gir mine ansatte frie muligheter til å løse utfordringer som dukker opp, og jeg har høy…
Det finnes to «evige» utfordringer i arbeidsmiljøet, som alle har, uansett yrke og bransje. Den ene er utfordringen med ergonomi og muskel-skjelettplager. Enten du sitter på kontor eller jobber i bygg og anlegg, så kan du få plager, om du har feil arbeidsstilling – over tid. Den andre utfordringen som alle har,…
Alle virksomheter med over 50 ansatte skal ha Arbeidsmiljøutvalg (AMU), i flg. Arbeidsmiljøloven § 7.1.. Det skal sitte like mange fra hver side i utvalget, minst to fra hver side. Alle medlemmer skal ha stedfortreder, i følge Forskrift om Organisering, Ledelse og Medvirkning.   Mangler stedfortreder Når vi er ute…
onsdag, 22 juni 2022 13:11

Gi god HMS-info til sommervikarene

  Det er denne sommeren mangel på arbeidskraft i mange bransjer, spesielt i overnatting og servering, bygg og anlegg, varehandel, industri og helse og omsorg. Mange unge vil dermed få seg en etterlengtet jobb, og i mange tilfelle er dette det aller første møtet med arbeidslivet. Men dessverre skjer det…
  «En bra dag på jobb» gir bedriften et gratis verktøy for å jobbe målrettet og godt med sykefravær- og frafallsproblematikken. Prosjektet har spunnet ut av avtale om inkluderende arbeidsliv som arbeidstaker-, arbeidsgiversiden og myndighetene står bak. Målsettingen med avtalen er å redusere sykefravær og hindre frafall fra arbeidslivet. For…
Side 1 av 23

.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >