Vi har et verneombud som uttaler seg til media. Vi tenker det kan være veldig ugreit – for hun er jo vår rådgiver og skal ikke fortelle andre hva vi holdet på med. Det kan vel heller de tillitsvalgte gjøre, for å presentere sitt syn på saker. Har et verneombud…
tirsdag, 11 oktober 2022 08:13

Valg av verneombud

Lov og forskrift om valget I Arbeidsmiljølovens § 6.1 står det at alle arbeidsplasser med 10 ansatte eller fler skal ha verneombud. Den som velges bør ha kjennskap til arbeidsplassen og ha arbeidet der en god stund, eller ha erfaring fra tilsvarende arbeid et annet sted. Om det er færre…
Jeg er leder på et større verksted som driver med en del reparasjoner og bruker mye snekker-verktøy. Jeg har to verneombud, som jeg snakker med innimellom når jeg har tid. Jeg opplever at jeg gir mine ansatte frie muligheter til å løse utfordringer som dukker opp, og jeg har høy…
Det finnes to «evige» utfordringer i arbeidsmiljøet, som alle har, uansett yrke og bransje. Den ene er utfordringen med ergonomi og muskel-skjelettplager. Enten du sitter på kontor eller jobber i bygg og anlegg, så kan du få plager, om du har feil arbeidsstilling – over tid. Den andre utfordringen som alle har,…
Alle virksomheter med over 50 ansatte skal ha Arbeidsmiljøutvalg (AMU), i flg. Arbeidsmiljøloven § 7.1.. Det skal sitte like mange fra hver side i utvalget, minst to fra hver side. Alle medlemmer skal ha stedfortreder, i følge Forskrift om Organisering, Ledelse og Medvirkning.   Mangler stedfortreder Når vi er ute…

.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >