Accessibility Tools

Nytt

torsdag, 23 november 2023 13:18

Arbeidsmiljøkonferansen 2023

  Litt over 200 ivrige deltakere hadde meldt seg på konferansen på Thon hotell på Gardermoen 14. – 15. november, som i år hadde fokus på: - Hva må vi forberede oss på i fremtidens arbeidsliv? - Hvilket ansvar har de enkelte rollene i arbeidet for meningsfylte og helsefremmende arbeidsplasser?   HMS-tinget…
Hvordan være et godt verneombud? Hvordan jobbe med de riktige sakene på en god måte? «Saker som angår arbeidsmiljøet». Hva er det? Verneombudet skal «ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet» står det arbeidsmiljøloven. Det står videre at verneombudet skal påse at maskiner, tekniske innretninger og arbeidsprosesser ikke utsetter…
fredag, 20 oktober 2023 11:19

Nye regler om psykososialt arbeidsmiljø

Det er en del arbeidsmiljøfaktorer som gjelder ALLE arbeidsplasser. En av dem er psykososialt arbeidsmiljø. Mange virksomheter opplever det som utfordrende å jobbe med nettopp psykososialt arbeidsmiljø. Etter to års arbeid har nå Arbeidstilsynet kommet til at det er behov for å styrke og tydeliggjøre kravene i Arbeidsmiljøloven. Rapporten som er…
tirsdag, 27 juni 2023 11:52

Flere må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Skrevet av
  Den 17. mars ble det vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven. En av endringene gjelder krav til valg av verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Terskelen for å etablere arbeidsmiljøutvalg (AMU) er i dag 50 ansatte. Denne senkes til 30 ansatte. Det er det gjennomsnittlige antall arbeidstakere i løpet av siste kalenderår til grunn.…
Nye regler om BHT (fra 1. januar 2023) finner du i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2 og § 13-3. For den enkelte bedrift innebærer endringene ingen vesentlig endring fra tidligere, det viktigste er at endringene skal bidra til en tydeliggjøring av bedriftshelsetjenesten sin rolle og mandat rettet…

.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >