Accessibility Tools

Nytt

onsdag, 18 januar 2023 16:09

AMUs årsplan

Årsplan for arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget (AMU) kan ikke jobbe med alt samtidig. Det er nødvendig å spre oppgavene ut over året. Hvilke saker skal AMU jobbe med gjennom året? Dette vil naturligvis variere, det er store forskjeller både i forhold fra bransje til bransje og fra virksomhet til virksomhet. De fleste…
Jeg har vært verneombud i noen år og opplever ikke at ledelsen blir glade for mine innspill. Det er innspill som betyr mye for HMS-arbeidet, men lederne viser alltid til at de har for mye å gjøre, og jeg ser jo at arbeidspresset deres er stort.
Nye regler om BHT (fra 1. januar 2023) finner du i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2 og § 13-3. For den enkelte bedrift innebærer endringene ingen vesentlig endring fra tidligere, det viktigste er at endringene skal bidra til en tydeliggjøring av bedriftshelsetjenesten sin rolle og mandat rettet…
søndag, 08 januar 2023 12:57

Årsrapport for AMU - hvorfor og hvordan?

Skrevet av
Arbeidsmiljølovens paragraf 7-2 bestemmer at virksomhetens arbeidsmiljøutvalg skal utarbeide en årsrapport. Årsrapporten gir informasjon om utvalget, aktiviteter og mål som er oppfylt i løpet av året som har gått, og eventuelle viktige hendelser gjennom året. Det kan også være hensiktsmessig å evaluere og å beskrive fremtidige planer. AMUs årsrapport skrives…
Jeg har hatt vervet som hovedverneombud (HVO) i mange år, og har en rimelig god oversikt over hva jeg gjorde i året som gikk, og hva jeg bør sette søkelys på i året som kommer. Men, hva vi i vernetjenesten holder på med er egentlig veldig få som har peiling…

.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >