Accessibility Tools

Nytt

Et budfirma hadde problemer med høyt sykefravær om vinteren blant sine ansatte. Ledelsen la merke til det, og og tilskrev årsaken til sykefraværet til faktorer de ikke kunne gjøre noe med.
tirsdag, 03 oktober 2023 14:08

Den vanskelige samtalen

  Noen ganger sklir arbeidsmiljøet uten at sjefen tar ansvar. Årsakene kan være forskjellig. Vanligvis er det en blanding av årsaker. Litt fraværende ledelse, litt manglende forståelse og litt klein atferd. En leder er ment å være en som leder og driver arbeidet fremover og leder an, men det å…
onsdag, 20 september 2023 09:31

Konflikt på arbeidsplassen

- Mer enn 1 av 4 opplever ubehagelige konflikter på jobben- Hva kan gjøres for å forebygge og håndtere konflikter?- Hva er vernetjenestens rolle i dette arbeidet?
  3,5 % av alle arbeidstakere i Norge, ca. 100.000, opplever at de blir mobbet på arbeidsplassen minst én gang i måneden. Bak disse tallene skjuler det seg store forskjeller, blant annet i forhold til etnisitet. Arbeidstakere med ikke etnisk norsk bakgrunn føler seg mobbet dobbelt så mye som det…
    Som verneombud vil du støte på mange ulike typer saker. Hvilke saker er innenfor ditt mandat og hvilke saker er utenfor? Hvor fremoverlent skal du være? Skal du aktivt forsøke å avdekke mulige problemer? Eller skal du vente på at sakene kommer til deg?Slike dilemma vil du som…

.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >