Accessibility Tools

Nytt

onsdag, 20 september 2023 09:31

Konflikt på arbeidsplassen

- Mer enn 1 av 4 opplever ubehagelige konflikter på jobben- Hva kan gjøres for å forebygge og håndtere konflikter?- Hva er vernetjenestens rolle i dette arbeidet?
  3,5 % av alle arbeidstakere i Norge, ca. 100.000, opplever at de blir mobbet på arbeidsplassen minst én gang i måneden. Bak disse tallene skjuler det seg store forskjeller, blant annet i forhold til etnisitet. Arbeidstakere med ikke etnisk norsk bakgrunn føler seg mobbet dobbelt så mye som det…
    Som verneombud vil du støte på mange ulike typer saker. Hvilke saker er innenfor ditt mandat og hvilke saker er utenfor? Hvor fremoverlent skal du være? Skal du aktivt forsøke å avdekke mulige problemer? Eller skal du vente på at sakene kommer til deg?Slike dilemma vil du som…
tirsdag, 27 juni 2023 13:11

Gi god HMS-info til sommervikarene

  Mange virksomheter, spesielt innen overnatting og servering, bygg og anlegg, varehandel, industri og helse og omsorg får verdifull hjelp fra unge arbeidstakere i ferietiden, til glede for både de unge og virksomheten. Mange unge får seg en etterlengtet jobb, og i mange tilfelle er dette det aller første møtet…
tirsdag, 27 juni 2023 11:52

Flere må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Skrevet av
  Den 17. mars ble det vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven. En av endringene gjelder krav til valg av verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Terskelen for å etablere arbeidsmiljøutvalg (AMU) er i dag 50 ansatte. Denne senkes til 30 ansatte. Det er det gjennomsnittlige antall arbeidstakere i løpet av siste kalenderår til grunn.…
Side 1 av 27

.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >