Tydelighet og avgrensning henger sammen. Dette gjelder spesielt når ansvarsområdet er så bredt som i verneombudrollen. Bruk tid på å avgrense det som skal gjøres i samsvar med de andre i bedriften. Bli enige om hvor mye tid, innsats og ressurser som skal brukes og hvilke prioriteringer som gjelder. Snakk…
tirsdag, 08 oktober 2019 06:57

Gjør verneombudet kjent!

Kjenner dine kolleger til at du er verneombud på arbeidsplassen? Kjenner de til hva som er ditt mandat? I arbeidsmiljøloven står det at "Hvem som til enhver tid fungerer som verneombud ved virksomheten, skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen."Noen vil antakelig velge å kunngjøre på andre måter, men prinsippet er klart:…
mandag, 07 oktober 2019 07:54

Verneombudets rolle i varslingssaker

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold skal utarbeides og forbedres i samarbeid med verneombudet. Men hva er verneombudets rolle hvis en varslingssak oppstår? Som verneombud har du en selvstendig varslingsplikt når det gjelder kritikkverdige forhold knyttet til arbeidsmiljøet – fare for liv og helse – trakassering og diskriminering – skade…
mandag, 07 oktober 2019 07:35

Verneombudets oppgaver

Dine oppgaver er naturligvis avhengig av hva slags virksomhet som drives, men uansett bransje er hovedpoenget at du skal passe på og si fra til din leder hvis det er forhold i arbeidsmiljøet som kan gjøre dine kolleger syke eller som kan påføre skade. Og ikke bare forhold som kan…
fredag, 27 november 2015 15:24

Hvor lenge er man verneombud

Hvor lenge er man verneombud?For en tid tilbake stilte vi medlemmene spørsmål om hvor lenge man har hatt verneombudsvervet. Som kjent skal verneombudet velges for 2 år av gangen. Om verneombudet blir gjenvalgt er det ingenting som hindrer vedkommende å sitte flere perioder. Og ofte kan dette være en fordel.
Side 1 av 3

.
Kopirett 2021 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >