Accessibility Tools

Din rolle

Pr. definisjon har alle ledere med personalansvar også et ansvar for at HMS-arbeidet fungerer tilfredsstillende. I en del virksomheter er det å styre HMS-arbeidet en selvstendig stilling, à la økonomiansvarlig, produktansvarlig mv. Daglig leder vil imidlertid alltid ha det overordnede ansvaret for HMS i virksomheten. HMS-ansvarlig skal arbeide forebyggende innenfor…
mandag, 14 september 2015 16:02

Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet

La det være sagt med en gang; Verneombudet har en helt sentral rolle i sikkerhetsarbeidet. Utgangspunktet for å påstå dette er at det er verneombudene som i sitt daglige arbeid og kontakt med kollegaer tydeligst kan se hva som kan gå galt. Mange av de faresignalene som lyser kan man…
mandag, 14 september 2015 15:48

Tid til å fylle verneombudsoppgaven

De fleste verneombud mener de ikke får nok tid til å fylle oppgaven. Hva ville du prioritere dersom du fikk nok tid?Vi stilte dette spørsmålet til medlemmene for en tid tilbake og svarene fordeler seg som følger: Rapportere om uheldig/farefullt arbeidsmiljø, 12 %  Økt HMS-kunnskap, 47 %  Samtaler med kolleger,…
mandag, 14 september 2015 15:44

Rapportering Verneombud

Rapportering fra verneombudetVi stilte for en tid tilbake følgende spørsmål: Verneombudets rapportering til ledelsen er viktig. Tror du arbeidsrelatert sykefravær kan reduseres hvis VO benytter gode rapportskjema? Nærmere 140 personer svarte. 50 % av disse har svart et klart ja på spørsmålet, mens ca. 18 % svarer at det kun…
mandag, 14 september 2015 15:20

Arbeidsmiljøutvalget

  Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Arbeidsmiljøutvalget i virksomheten er et samarbeidsorgan, et rådgivende organ og i visse tilfelle et besluttende organ.
Side 2 av 2

.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >