Accessibility Tools

Verneombud og AMU

onsdag, 03 januar 2024 15:14

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

  AMU er en lovpålagt møteplass som alle virksomheter med mer enn 30 ansatte MÅ ha. (Arbeidsmiljøloven kapittel 7). I virksomheter mellom 10 og 30 ansatte kan den ene av partene (arbeidsgiver eller arbeidstaker) kreve at det opprettes AMU. (Arbeidsmiljøloven § 7-1) Arbeidsmiljøutvalget er ofte ikke godt nok kjent En…
  Når virksomheten passerer 30 ansatte er dere forpliktet til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Er det mellom 10 og 30 ansatte kan den ene part kreve at AMU opprettes. Da oppstår en del spørsmål som må avklares, f.eks.: - Hvem skal delta i utvalget? Må toppleder være en av…
mandag, 11 desember 2023 09:23

Handlingssirkelen og varslingssaker

Min arbeidsplass er ganske ok, og jeg er hovedverneombud. Vårt AMU har etablert varslingsrutiner på jobben, og har vært tydelig på å liste opp alle varslingsverdige saker, slik de er listet opp i arbeidsmiljølovens § 2A-1 (2). Jeg er bedt om å være varslingskanal for de som vil varsle om…
  Jeg er et erfarent verneombud som har vært med på en omorganisering på jobben. Det har gått ganske bra, men to ansatte som nå jobber på samme avdeling har lenge vært bitre uvenner, og det merkes i arbeidsmiljøet. De andre ansatte begynner å velge side. Hva gjør jeg som…
Et budfirma hadde problemer med høyt sykefravær om vinteren blant sine ansatte. Ledelsen la merke til det, og og tilskrev årsaken til sykefraværet til faktorer de ikke kunne gjøre noe med.
Side 1 av 12

.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >