Accessibility Tools

Verneombudets rolle i varslingssaker

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold skal utarbeides og forbedres i samarbeid med verneombudet. Men hva er verneombudets rolle hvis en varslingssak oppstår?

Som verneombud har du en selvstendig varslingsplikt når det gjelder kritikkverdige forhold knyttet til arbeidsmiljøet – fare for liv og helse – trakassering og diskriminering – skade og sykdom. Du skal også kunne være en varslingsformidler hvis kolleger ønsker å fremme en sak av tilsvarende karakter via deg. Som verneombudet har du taushetsplikt om personlige forhold og skal ivareta konfidensialiteten til arbeidstaker som varsler.

AdobeStock 262291783Web

Skal jeg informere mine kolleger om at de kan bruke meg som varslingsmottaker?

Dette bør klart fremkomme av virksomhetens skrevne varslingsrutine, og som alle bør kjenne til.

Kan jeg velge å ikke gå videre med varselet, fordi jeg synes det er en bagatell eller en sak som vedkommende selv bør ta seg av?

Ja, dette vil helt og holdent være din vurdering.

Har jeg et juridisk ansvar om å varsle?

Ja, du har en plikt til å varsle om alvorlige forhold, og som det står i arbeidsmiljøloven: «Blir et verneombud kjent med forhold som kan medføre ulykkes- og helsefare, skal verneombudet straks varsle»

Har alle arbeidstakere plikt til å varsle?

Ja, etter arbeidsmiljøloven har alle en medvirkningsplikt. Det vil innebære at blir en arbeidstaker klar over alvorlige forhold slik virksomhetens varslingsrutine beskriver, så skal det varsles.

Kan jeg som verneombud velge å varsle videre til hvem jeg vil?

Hvem som er varslingsmotaker vil fremkomme av virksomhetens varslingsrutine

Bør jeg som verneombud gi uttrykk for min oppfatning av saken?

Ja, i tilfelle hvor du mener at din kompetanse kan belyse varslingen ytterligere kan det være en fordel for å få en best mulig løsning på saken.

Hva om det er en tydelig konflikt, kan jeg velge side?

Nei, konfliktsaker er et rent ledelsesansvar.

Hva om ikke varselet blir behandlet, er det jeg som verneombud som skal følge opp?

Hvis du har vært varsler eller varslingsformidler må du følge opp slik virksomhetens varslingsrutine krever.

Skal jeg delta i videre behandling av varselet?

Nei, selve saksbehandlingen er et ledelsesansvar.


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >