onsdag, 22 juni 2022 13:11

Gi god HMS-info til sommervikarene

  Det er denne sommeren mangel på arbeidskraft i mange bransjer, spesielt i overnatting og servering, bygg og anlegg, varehandel, industri og helse og omsorg. Mange unge vil dermed få seg en etterlengtet jobb, og i mange tilfelle er dette det aller første møtet med arbeidslivet. Men dessverre skjer det…
  «En bra dag på jobb» gir bedriften et gratis verktøy for å jobbe målrettet og godt med sykefravær- og frafallsproblematikken. Prosjektet har spunnet ut av avtale om inkluderende arbeidsliv som arbeidstaker-, arbeidsgiversiden og myndighetene står bak. Målsettingen med avtalen er å redusere sykefravær og hindre frafall fra arbeidslivet. For…
  Begrepet arbeidsmiljø er ikke hugget i stein. Endringer vil stadig skje gjennom endrede måter vi jobber på og organiseringen av arbeidet. En stor endring har skjedd de siste 2 årene ved at hjemmekontor har blitt en vanlig måte å organisere arbeidet på.Den 1. juli trer den nye hjemmekontorforskriften i…
onsdag, 20 april 2022 06:53

HMS-økonomi, vi regner på det for deg

HMS-tiltak er som regel lønnsomme, men hvor lønnsomme? Vi hjelper deg å regne på det, enten det gjelder sykefraværstiltak eller tiltak for å få ned antall skader eller skadeomfang. Vi tilbyr deg hjelp til å regne på følgende: • Hva koster sykefraværet oss egentlig?• Hva sparer vi på å få…
torsdag, 07 april 2022 13:53

HMS=Økonomi, Ny utgave av boken

Nå er den nye boken om HMS- og arbeidsmiljøøkonomi her! 

.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >