Mange må i disse dager jobbe hjemmefra. Hvike regler gjelder da for arbeidsmiljø og HMS?   «Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem» regulerer de mest sentrale i forhold til arbeidsmiljø og hjemmekontor. Men gjelder denne for alle de som nå jobber hjemmefra pga. smittefare?
Arbeidstilsynet: "Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig." Mange virksomheter permitterer ansatte for å komme seg gjennom korona-krisen. Å være permittert betyr at arbeidsforholdet består, men det meste vil være…
onsdag, 11 mars 2020 11:08

HMS-Tinget 2020 utsatt til oktober

Pga. de siste dagers utvikling i forhold til korona-viruset, behovet for å begrense mulig spredning av smitte, samt vårt ansvar for deltakernes helse, har vi besluttet å utsette HMS-Tinget 2020, 25. og 26. mars. Dette er en situasjon vi så gjerne skulle vært foruten. Avlysningen er i tråd med myndighetenes anbefalte…
tirsdag, 03 mars 2020 07:44

Hva koster sykefravær – egentlig?

Sykefraværet i Norge er ca 6 %. Omtrent 1 % er korttidsfravær og 5 % er langtidsfravær. Men hva koster det arbeidsgiver? Mange tror at det koster dem det samme som lønnskostnaden. Det er feil. Det man taper er produksjonsverdien til den som ikke er på jobb. NHO har beregnet…
tirsdag, 18 februar 2020 11:39

Psykisk syk på jobb - hva gjør vi?

Ca. 20 prosent av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av et år. De vanligste diagnosene er angst, depresjon og rusproblemer. Hva gjør vi når for eksempel ser en kollega som for eksempel plutselig slutter å møte opp til lunsj, er tausere i møter enn vanlig eller presterer merkbart…

.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >