Sykenærvær betyr at man går på jobb til tross for at man ikke er frisk. Norske studier antyder at produktivitetstapet på grunn av sykenærvær er 2-3 ganger så høyt som sykefraværet. Mens sykefraværet er nærmere 6,5 % (det høyeste i OECD-landene), så er sykenærværet opp mot 15-20 %. Under…
tirsdag, 12 november 2019 07:41

Varsling - hvem, hva og hvordan?

  Bestemmelsene om varsling finner man i Arbeidsmiljøloven kapittel 2 A. De tre viktigste bestemmelsene er: Retten til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Vern mot gjengjeldelse mot arbeidstaker ved varsling. Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Rutinene skal…
Nytt webinar om avvik Posten Norge v, Jan Walter Fischer, forteller om virksomhetens skadeforebyggende arbeid. Hvordan gjør de det? Hva er suksesskriteriene? Se webinaret på medlemssidene.
onsdag, 23 oktober 2019 07:20

Prøv AMU-portalen gratis i 30 dager

Virksomhetens arbeidsmiljøutvalg (AMU) skal være et utvalg med god fremdrift og som jobber mot de mål virksomheten har satt seg for arbeidsmiljø, sykefravær mm. En forutsetning for gode resultater er at man har gode rutiner, nødvendig kunnskap og kvalitet i utvalgets arbeid. Dette er bakgrunnen for AMU-portalen, HMS Norges tjeneste…
torsdag, 10 oktober 2019 09:13

Opplæringskrav for AMU-medlemmer

Arbeidsmiljøloven bestemmer at medlemmer i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal ha samme type opplæring som verneombud. Dette gjelder både ledelse og arbeidstaker-representanter. Men hvor mange er det egentlig som gjennomfører dette? Og hvor hensiktsmessig er det at verneombud og AMU-medlemmer tar samme type kurs?Og at opplæringen sjeldent er relatert til bransje?  …

.
Kopirett 2021 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >