Den nye IA-avtalen har stort fokus på det forebyggende arbeidsmiljø-arbeidet. Målet er å redusere sykefraværet med 10% og redusere frafall fra arbeidslivet.Hele det norske arbeidsliv skal med, og det understrekes at leder, tillitsvalg og verneombud har viktige roller. At arbeidsmiljøutvalget og HR også har viktige roller er det vel liten…
Den inngåtte avtalen som gjelder fra 1. januar 2019 og frem til 31. desember 2022, omfatter hele det norske arbeidslivet – med andre ord hver enkelt arbeidsplass.  Målet for avtalen er å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Dette er en ambisiøs målsetting som helt klart i sterk…
Målet for IA-avtalen er at det skal legges til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig og så lenge som mulig. Det vil igjen si at hele det norske arbeidslivet skal jobbe for å forebygge og redusere sykefravær og frafall. I denne sammenheng fremgår…
Er det mulig å ha null drepte i trafikken i Norge? Neppe.Er det realistisk allikevel å ha en visjon om null drepte? Ja! sa Kjell Seim fra Vegdirektoratet i forbindelse med HMS-Tinget 2019. Det ble mye verre før det ble bedrePå 1970-tallet mistet 560 livet på veiene i Norge. I…
torsdag, 04 april 2019 07:34

HMS i kontor- og kunnskapsbedrifter

Vi har fått besøk av DnB v HMS-ansvarlig Unni Høiby og konsernhovedverneombud Eli Solhaug som forteller om HMS-arbeidet i sin virksomhet. (24 min) Logg deg inn og se webinaret på medlemssidene. Ikke medlem? Les mer om vårt tilbud her.   

.
Kopirett 2020 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >