onsdag, 23 oktober 2019 07:20

Prøv AMU-portalen gratis i 30 dager

Virksomhetens arbeidsmiljøutvalg (AMU) skal være et utvalg med god fremdrift og som jobber mot de mål virksomheten har satt seg for arbeidsmiljø, sykefravær mm. En forutsetning for gode resultater er at man har gode rutiner, nødvendig kunnskap og kvalitet i utvalgets arbeid. Dette er bakgrunnen for AMU-portalen, HMS Norges tjeneste…
torsdag, 10 oktober 2019 09:13

Opplæringskrav for AMU-medlemmer

Arbeidsmiljøloven bestemmer at medlemmer i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal ha samme type opplæring som verneombud. Dette gjelder både ledelse og arbeidstaker-representanter. Men hvor mange er det egentlig som gjennomfører dette? Og hvor hensiktsmessig er det at verneombud og AMU-medlemmer tar samme type kurs?Og at opplæringen sjeldent er relatert til bransje?  …
Nye varslingsregler trer i kraft fra 1. januar 2020 HMS Norge gjennomfører en kort undersøkelse om varsling, varslingsrutiner og implementering av disse i virksomheten. Takk for at du svarer på noen korte spørsmål om temaet. Klikk her for å gå videre til undersøkelsen.  
mandag, 23 september 2019 07:52

Varsling - dette må virksomheten ha på plass

Virksomheter med minst 5 arbeidstakere plikter å ha skriftlige varslingsrutiner. Disse skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og tillitsvalgte/verneombud, og minst inneholde oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, samt vise fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling. Det vanligste det varsles om er: - Straffbare forhold, f.eks. korrupsjon…
Medlemmer i arbeidsmiljøutvalget er pålagt å gjennomføre opplæring, tilsvarende kravene for verneombud. Dette gjelder naturligvis uavhengig av om man representerer arbeidstaker- eller arbeidsgiversiden. Ikke alle virksomheter har dette på plass. Kravene fremgår av Arbeidsmiljølovens § 7-4 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3.18. Opplæringene skal i utgangspunktet ha en…

.
Kopirett 2020 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >