Accessibility Tools

Nytt

Hjelp, jeg har ikke nok tid til å være verneombud! Jeg visste ikke at verneombudsvervet innebar så mye tid, og det vet åpenbart ikke min leder heller.
Takk for at du vil bruke 5 minutter på undersøkelsen der vi stiller noen sentrale spørsmål om hvordan har vært å være verneombud og jobbe i vernetjenesten under Korona-tiden.  Du vil få tilgang til rapporten når den foreligger, så du kan se hvordan du ligger an i forhold til helheten. Gå…
05.10.2021 Statistisk Sentralbyrå publiserte nylig tall for arbeidsulykker i Norge. Det rapporteres om 20000 som skades og 41 som dør i arbeidslivet. Forskere mener det til og med er en stor grad av underrapportering.
Vi har lest og hørt mange steder at samfunnet nå åpner opp igjen og at vi beveger oss tilbake til det samme, gamle arbeidslivet. Men vent litt! Det blir vel ikke helt som før?Skrevet av Guro Skåre-Jullum, 5. oktober 2021
tirsdag, 28 september 2021 12:56

AMU på 1-2-3

Drivkraften i arbeidsmiljøarbeidet Arbeidsmiljøutvalget (AMU) kan være både motor og kompass i virksomhetens arbeidsmiljøarbeid. Her møtes ledelse og medarbeiderrepresentanter jevnlig for å drøfte situasjonen for arbeidshelse og sikkerhet, og sikre et enda mer meningsfylt, trygt og helsefremmende arbeidsmiljø for alle ansatte (AML § 1). Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver AMU skal særlig behandle:…

.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >