Accessibility Tools

Nytt

Jeg har hatt vervet som hovedverneombud (HVO) i mange år, og har en rimelig god oversikt over hva jeg gjorde i året som gikk, og hva jeg bør sette søkelys på i året som kommer. Men, hva vi i vernetjenesten holder på med er egentlig veldig få som har peiling…
fredag, 09 desember 2022 08:54

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven

Skrevet av
I Prop. 14 L (2022–2023) har regjeringen fremmet forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene innebærer bl.a. en presisering av arbeidstakerbegrepet, utvidelse av arbeidsgiveransvaret i konsern, utvidelse av ordningene med verneombud og arbeidsmiljøutvalg og mer omfattende drøftingsplikter. Merk også at det foreslås at verneombudets oppgaver også skal omfatte innleide arbeidstakere og selvstendige…
tirsdag, 15 november 2022 04:41

Mobbing, trakassering og det tause flertallet

Skrevet av
Mobbing og trakassering har stått på dagsorden i mange, mange år. Mobbing av elever, mobbing av de som arbeider aktivt med politikk, mobbing av ansatte som skiller seg litt ut. Det ser ut til å være vanskelig å bekjempe. Vi som har hatt barn en stund kan huske at mobbeombudet…
tirsdag, 08 november 2022 15:12

10 tips for vernerunden

Skrevet av
En av dine oppgaver som verneombud er å delta på vernerunder sammen med leder. Vernerundene utgjør en viktig del av HMS-kartleggingen i bedriften.Her er 10 tips som kan være til hjelp. Husk at du også finner elektronisk vernerundeskjema på forumets medlemssider.   1. Ta med de rette folkene Daglig leder (eller…
Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv forlenges ut 2024. Dette angår ikke bare ledelse, men også alle verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Plass til alle IA-Avtalens overordnede mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle, gjennom å redusere sykefravær og forebygge frafall fra arbeidslivet.  Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et…

.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >