Accessibility Tools

Nytt

torsdag, 10 oktober 2019 09:13

Opplæringskrav for AMU-medlemmer

Arbeidsmiljøloven bestemmer at medlemmer i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal ha samme type opplæring som verneombud. Dette gjelder både ledelse og arbeidstaker-representanter. Men hvor mange er det egentlig som gjennomfører dette? Og hvor hensiktsmessig er det at verneombud og AMU-medlemmer tar samme type kurs?Og at opplæringen sjeldent er relatert til bransje?  …
Nye varslingsregler trer i kraft fra 1. januar 2020 HMS Norge gjennomfører en kort undersøkelse om varsling, varslingsrutiner og implementering av disse i virksomheten. Takk for at du svarer på noen korte spørsmål om temaet. Klikk her for å gå videre til undersøkelsen.  
mandag, 23 september 2019 07:52

Varsling - dette må virksomheten ha på plass

Virksomheter med minst 5 arbeidstakere plikter å ha skriftlige varslingsrutiner. Disse skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og tillitsvalgte/verneombud, og minst inneholde oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, samt vise fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling. Det vanligste det varsles om er: - Straffbare forhold, f.eks. korrupsjon…
Medlemmer i arbeidsmiljøutvalget er pålagt å gjennomføre opplæring, tilsvarende kravene for verneombud. Dette gjelder naturligvis uavhengig av om man representerer arbeidstaker- eller arbeidsgiversiden. Ikke alle virksomheter har dette på plass. Kravene fremgår av Arbeidsmiljølovens § 7-4 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3.18. Opplæringene skal i utgangspunktet ha en…
Trepartssamarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv har en stor og viktig intensjon, nemlig å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Denne visjonen må ikke bli med bare ord, men i aller høyeste grad ved praktisk og målrettet arbeid. Dette arbeidet må gjennomføres på den enkelte arbeidsplass, og da…

.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >