Accessibility Tools

Nytt

torsdag, 10 januar 2019 10:41

Årets Verneombud 2019

Hvem bør bli årets verneombud 2019? Kom med forslag! De mange ti tusener av verneombudene i vårt langstrakte land gjør en viktig jobb for å utvikle og bevare et godt og trygt arbeidsmiljø. Men de samme verneombudene blir sjelden berømmet eller hedret for sin viktige innsats. Tvert om, de fleste…
Ny IA avtale trer i kraft fra 1. januar 2019 Først og fremst skal avtalen nå gjelde for alle arbeidsplasser, og hvor hovedfokuset er utvidet kunnskap og tettere samarbeid på den enkelte arbeidsplass. HMS Norge er glad for at det i stor grad fokuseres på forebygging, og med vernetjenesten som…
  Arbeidsmiljøutvalg kan fort bli en lukket enhet, uten nødvendig forankring i virksomhetens totale HMS arbeid. Arbeidsmiljøutvalget skal være et effektivt organ for å innfri HMS-målsetning. For å lykkes med dette må utvalget ha nødvendig kompetanse og nødvendig innsikt i virksomhetens arbeidsmiljø. En ting er sikkert; et veldrevet Arbeidsmiljøutvalg (AMU)…
onsdag, 14 november 2018 10:34

Få fart på arbeidsmiljøutvalget!

Arne Bernhardsen, forfatter av boken “Arbeidsmiljøutvalget  - Håndbok for arbeid i AMU» har vært i studio og vi har produsert nytt webinar. Arne peker på flere sentrale suksesskriterier for et godt AMU, bl.a.: AMU må ha en ildsjel! Det er helt sentralt at man har noen som driver AMU frem!…
onsdag, 12 september 2018 08:10

Konflikter på flerkulturelle arbeidsplasser

Et aktuelt tema for mange virksomheter. Logg deg inn på medlemssidene og lær mer om utfordringer og løsninger. (Webinaret varer 18 minutter) Her er en kort introduksjon:

.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >