Accessibility Tools

Nytt

tirsdag, 03 mars 2020 07:44

Hva koster sykefravær – egentlig?

Sykefraværet i Norge er ca 6 %. Omtrent 1 % er korttidsfravær og 5 % er langtidsfravær. Men hva koster det arbeidsgiver? Mange tror at det koster dem det samme som lønnskostnaden. Det er feil. Det man taper er produksjonsverdien til den som ikke er på jobb. NHO har beregnet…
tirsdag, 18 februar 2020 11:39

Psykisk syk på jobb - hva gjør vi?

Ca. 20 prosent av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av et år. De vanligste diagnosene er angst, depresjon og rusproblemer. Hva gjør vi når for eksempel ser en kollega som for eksempel plutselig slutter å møte opp til lunsj, er tausere i møter enn vanlig eller presterer merkbart…
Studier viser at skiftarbeid, nattarbeid og lang arbeidstid kan ha negative konsekvenser for helse og sikkerhet. Forskningen peker også på mulige tiltak som kan kompensere for dette. Stami - Statens Arbeidsmiljøinstitutt - som er en viktig aktør i arbeidstidforskningen har skrevet om temaet. Nedenfor finner du utdrag fra relevant artikkel av…
En ny rapport fra EU-OSHA (European Agency for Safety and Health at work) om arbeidsrelaterte muskel-skjelettsykdommer, viser at tre av fem ansatte klager over vondt i muskler og ledd. Det vanligste er ryggplager. Deretter kommer skuldre og nakke. De fleste har vondt flere steder.  Rapporten sier: «Eksponering for ergonomiske risikofaktorer…
mandag, 27 januar 2020 11:26

Hva er verneombudets viktigste roller?

På dette spørsmålet vil det nok være mange ulike svar, men ikke desto mindre har verneombudet fått et ganske klart mandat gjennom arbeidsmiljøloven. Poenget vil imidlertid være knyttet til hvordan regelverket i praksis blir oppfylt. Ulike arbeidsplasser krever ulike former for innsats fra verneombudenes side. Dette høres kanskje enkelt ut,…

.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >