mandag, 02 november 2015 14:21

Forum for Verneombud

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Verneombud? Vi gir deg støtte og kunnskap

Forumet er et nettverk for alle verneombud - nyvalgte eller mer erfarne - fra alle typer virksomheter. Forumets oppgave er å gi kompetanse og oppfølging til verneombudet. Dette gir stolthet, respekt og resultater. Forumet teller rundt 1600 medlemmer.

Som verneombud skal du påse at dine kolleger ikke blir skadet eller syke av jobben. Det er en viktig oppgave du har fått, enten du arbeider i kontorbedrift eller i et smelteverk. Gjennom et medlemskap i Forum for Verneombud står du sterkere rustet til å ta deg av slike utfordringer.

Medlemskap, priser per år, eks mva
Person for én person, Forum for Verneombud Kr. 1290

Om flere personer ønskes innmeldt er prisene som følger:
2 personer kr. 2200,-
3 personer kr. 2700,-
Inntil 5 personer kr. 4000,-
Inntil 10 personer kr. 5000,-
Dere velger selv fordeling i henholdsvis Forum for Verneombud / Forum for HMS-ansvarlige
Meld deg inn her

 

 

Hva får jeg som medlem?
Vi gir deg tips og kunnskap slik at du kan utføre vervet på best mulig måte og på forumets egne nettsider får du tilgang til materiell, rapportskjema og guider du kan benytte i ditt arbeid.

Du kan ta kontakt med oss om du har konkrete spørsmål. 

Webinarene "HMS - Rett på sak" innebærer effektiv kunnskapsformidling over nettet - høyaktuelt og 
målrettet. Nye webinar-sendinger hver måned. Tilgang til omfattende arkiv med tidligere sendinger

Rabatt på nettkurs, ordinære kurs og konferanse

Forum for Verneombud arbeider for å holde deg engasjert og oppdatert slik at du kan utføre vervet på best mulig måte til glede for deg selv, dine kolleger og virksomheten.

Oppsigelse / overføring av medlemskap.
Vi opererer ikke med oppsigelsesfrister. Om du ikke ønsker å være med lenger sender du oss en mail om det.
Når en kollega overtar vervet, kan vi overføre medlemskapet til vedkommende uten ekstra kostnad.

Velkommen som medlem!

Mer om bakgrunn, ansvar og lovhjemmel
Mange verneombud er ensomme i sitt arbeid, og får lite støtte fra ledelse og kolleger. Eller man er hovedverneombud og har behov for stadig påfyll og tips i sitt arbeid. Uansett årsak, mange verneombud trenger en sparringspartner. Dette er bakgrunnen for Forum for Verneombud, som ble etablert i 1996.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for arbeidsmiljøet i virksomheten, men som verneombud skal du si fra dersom arbeidsmiljøet ikke er som det skal være. Med arbeidsmiljø tenker vi ikke bare på de mer "tradisjonelle" forholdene som tunge løft, verneutstyr, verneinnretninger mm, men ikke minst på det som har med de mellommenneskelige forhold å gjøre. Psykososialt arbeidsmiljø blir en stadig viktigere del av det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Verneombud trenger uansett bransje og hvilke arbeidsmiljøutfordringer som finnes på arbeidsplassen, en kontinuerlig oppdatering for å holde vervet varmt. Det er her Forum for Verneombud kommer inn.

Utdrag fra Arbeidsmiljølovens § 6-2

(1) Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov.

Utdrag fra Forskrift om organisering ledelse og medvirkning § 2-2

Verneombudet skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovens målsettinger og ellers utføre sine oppgaver etter arbeidsmiljølovens § 6-2 og forskriften her § 12-11.
Verneombudet har rett til å bruke den tid som er nødvendig for å utføre oppgavene på forsvarlig måte.

Lest 3044 ganger Sist redigert lørdag, 06 januar 2018 13:32

Siste webinarer fra HMS Norge

februar 05, 2018

Omstilling, konflikt, mobbing,…

Hva skal man passe på i et arbeidsmiljøperspektiv? Få med…
november 07, 2017

Trafikksikker bedrift -…

Mange arbeidstakere bruker store deler av arbeidstiden bak rattet. Hvordan…
september 20, 2017

Spillavhengighet

Mange sliter med spillavhengighet, et problem som får konsekvenser for…
august 20, 2017

Seksuell trakassering på…

Hvordan forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen? Se webinar…

.
Kopirett 2017 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >