Accessibility Tools

HMS handlingssirkelen, et eksempel fra det fysiske arbeidsmiljøet

Skrevet av Guro Skåre Jullum

Bud web AdobeStock 384368336

Et budfirma hadde problemer med høyt sykefravær om vinteren blant sine ansatte. Ledelsen la merke til det, og og tilskrev årsaken til sykefraværet til faktorer de ikke kunne gjøre noe med.

Så var det er våkent hovedverneombud som tok saken opp i sentralt AMU. Hun ba om å få de sykemeldte til å i større grad markere om sykefraværet var arbeidsrelatert, og i større grad melde HMS-avvik på bud-rutene for å se om det kunne være en sammenheng mellom arbeidsmiljøfaktorer og sykefraværet.

Det viste seg etter hvert at det ofte var svært glatt når budene gikk ut av bilen mot postkassene. Fall, med påfølgende muskel- og skjelettlidelser, samt et par beinbrudd, var viktigste sykefravær i kortere og lengre tid.

AMU i bedriften satte i gang en grundig opplæring i viktigheten av å melde HMS-avvik, for både ansatte og ledere. Vernetjenesten var aktivt med i å argumentere for dette. På den måten fikk de bedre oversikt over det fysiske arbeidsmiljøet for budene, og de konkrete utfordringene budene slet mest med. Og det var altså særlig at det var glatt om vinteren. Det var mye is og manglende strøing. Siden det ofte ikke ble satt inn vikar ved sykefravær, måtte budene ofte kjøre lengre ruter, og tidspresset meldte seg.
Handlingssirkelen ble brukt for å for å finne en best mulig løsning. I denne artikkelen skal vi løse problemet med høyt sykefravær grunnet glatt underlag, altså isdekte veier vinterstid, for bud i et budfirma.

 

Handlingssirkelen, slik gjorde de det

Handlingssirkelen har fem trinn:
1. Mål
2. Risikovurdering
3. Vedtak/strategi
4. Gjennomføring
5. Evaluering

handlingssirkel

 

 

 

Les hvordan de løste hvert enkelt trinn. Hele artikkelen finner du under fagstoff på medlemssidene. Logg inn her

 

Systematisk HMS er arbeidslivets grammatikk

Handlingssirkelen er en form for arbeidslivets grammatikk, der rekkefølgen betyr alt. Metoden brukes i mange sammenhenger hver dag i hele verden, og rekkefølgen er alltid den samme, Dokumentert samarbeid med de ansattes representanter er viktig. Det gjelder hverdagslige og små endringer, og det gjelder store og alvorlige krisehåndteringer. Metoden er hva vi kaller systematisk HMS.
HMS123 og handlingssirkelen er et universalt verktøy
Handlingssirkelen er hovedpoenget i «HMS123», som det ofte vises til på kurs som holdes av HMS Norge og andre.
Å bruke systematisk HMS og risikovurderinger før arbeidsgiver velger strategi, gjør vanskelige situasjoner litt mindre vanskelig! I vårt eksempel gikk arbeidsrelatert sykefravær mye ned, og det var varig. Bra for de ansatte og riktig kjekt for bedriften som investerte sitt overskudd i enda bedre rammer for budene sine. Se videoen under, så får du en kort innføring i HMS123.

 

Media


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >