Accessibility Tools

Den vanskelige samtalen

Skrevet av Guro Skåre-Jullum

iStock 80124981 LARGE Web

 

Noen ganger sklir arbeidsmiljøet uten at sjefen tar ansvar. Årsakene kan være forskjellig. Vanligvis er det en blanding av årsaker. Litt fraværende ledelse, litt manglende forståelse og litt klein atferd. En leder er ment å være en som leder og driver arbeidet fremover og leder an, men det å bli en god leder er ikke så lett. Da er det viktig at du som verneombud er den klokeste utgaven av deg selv. For du kan være nødt til å ta en litt vanskelig samtale med sjefen for å unngå at dette utvikler seg til en skikkelig dårlig situasjon der man lukter personalsaker og mye smerte. Denne artikkelen gir deg gode tips, også om du ikke er verneombud. Tipsene er allmenngyldige, og du kan lett bytte ut rollene i artikkelen og se din utfordring med litt nye øyne.

Klar agenda

Snakking i gangene, klaging over lunsjen og «quiet quitting» (at man gjør så lite som mulig og kun det man er pålagt) fordi jobben blir lite givende er dårlige løsningsstrategier for de ansatte – her er det viktig at du som verneombud minner om muligheten til å melde HMS-avvik. Det er mye bedre enn gang-sladring. Å være konkret er viktig. Det er også viktig å spørre seg selv hvilken agenda du har, når du ber om en samtale med en som ikke er slik du selv mener er best. Skal du bare få gørra ut, er det bedre å gå en tur og la tåka lette. Du finner ikke en god løsning ved å bøtte ut masse gørr. Du må finne din gode vilje. Agendaen skal være konstruktiv og løsningsorientert – og den agendaen skal du virkelig bære i deg. Dette må mange jobbe litt med, og her får du noen gode verktøy.

Analyser utfordringen

Har du et arbeidsmiljø bak deg, gir det deg en trygghet. Snakk likevel på vegne av deg selv, det er aller best. Si hvordan du opplever situasjonen. Den kan gjerne utfordres ikke sant? Og for all del, ikke overdriv. Ikke generalisere og si at det alltid er slik eller aldri er sånn. 

Metoden du inviteres til å bruke i denne artikkelen, forutsetter egentlig at det er rom for en løsning. Det finner du ikke ut av før du har forsøkt. Evalueringen av samtalene du har gir ofte forslag til veien videre.

De fleste konflikter skyldes misforståelser, og kan derfor løses. En liten andel skyldes uenigheter – men saklige uenigheter kan utvikle produksjonen på en god måte. Vær derfor ydmyk og undrende. Ikke snakk med utropstegn! Om det er grove brudd på etiske regler, vær tydelig på at dette må løftes til en som har mulighet til å reagere adekvat. Mobbing og trakassering er slike saker. Erkjennes ikke utfordringen har du et ansvar å løfte saken opp, uansett hvilken rolle du har på jobben.

Så altså: Vær den beste utgaven av deg selv. Vær veldig saklig om hvordan du opplever situasjonen. Vær gjerne konkret om hva som bør endres, og få gjerne til en avtale om oppfølging og evaluering om en stund. Å være tydelig på konsekvenser er viktig. Da vet den du snakker med at du tar ansvar. Som verneombud, eller som leder. I dette arbeidet, kan du gjerne bruke kjernekvadranten. Det er en enkel og godt gjennomprøvd metode.

Les hele artikkelen på medlemssidene, under Fagstoff. Logg deg inn her


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >