Accessibility Tools

Rusmiddelpolicy (Akan)

På AKANs hjemmesider leser vi hvordan det vektlegges å ha det vi kan kalle en «ruskultur» som er forstått og akseptert innen en virksomhet. Der skrives det blant annet:
En rusmiddelpolicy, eller kjøreregler, skal beskrive virksomhetens holdning til rusmiddelbruk, og vil danne et godt fundament for rusforebyggende arbeid og ivaretakende bedriftskultur. Dette innebærer en beskrivelse av hvilke arbeidsrelaterte situasjoner alkoholbruk aksepteres, og hva som oppfattes som problematisk bruk av rusmidler i jobbsammenheng.

Rusmiddelpolicyen/kjørereglene beskriver virksomhetens holdning til bruk av rusmidler:
• I arbeidstiden og på arbeidsplassen
• I sosiale situasjoner med kolleger, som jobbreise, representasjon, lønningspils, julebord, seminar m.m.
• Rusmiddelbruk i fritiden som kan få konsekvenser for jobben
• Med rusmidler menes alkohol og narkotika, og gjelder også bakrus og alkohollukt. Ved bruk av medikamenter som kan gi rusvirkning gjelder samme regel.

På AKANs hjemmeside finnes hjelpestoff til både utarbeidelse av en policy, hvordan ledelse og ansatte bør samarbeide etc.

Support fra Akan er gratis.

 


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >