Accessibility Tools

varsling

varsling

Verneombudet har varslingsplikt for kritikkverdige arbeidsmiljøforhold som

  • trakassering og diskriminering
  • skade og sykdom
  • ved fare for liv og helse

I tillegg til at verneombudet har varslingsplikt ved kjennskap til disse forholdene er det også mulig å varsle via verneombudet ved andre kritikkverdige forhold. Varsleren varsler da via verneombud som har som ansvar å videreformidle varselet. Verneombudet er ikke part i saken og skal ikke saksbehandle varselet.

(Kilde: Arbeidstilsynet)

TAGS: varsling

.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >