Accessibility Tools

Gjør verneombud og AMU kjent!

VerneombudskursAdobeStock 319180338web

 

Kjenner dine kolleger til at du er verneombud på arbeidsplassen? Hva er AMU? Hvem jobber de med? Kjenner de til hva som er ditt mandat?

I arbeidsmiljøloven står det at "Hvem som til enhver tid fungerer som verneombud ved virksomheten, skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen."
Noen vil antakelig velge å kunngjøre på andre måter, men prinsippet er klart: Det skal informeres tydelig og til alle i verneområdet om at du er verneombud.
Tilsvarende gjelder for arbeidsmiljøutvalget.

Hvordan gjøres det på din arbeidsplass?

Det er viktig at det er gjort kjent at du er verneombud. Dette er en forutsetning for at du skal kunne gjøre en god innsats og det bør gjøres så snart som mulig etter at du er valgt. Du er den tillitsvalgte for saker som har med arbeidsmiljøet å gjøre, og da er det viktig at dine kolleger vet at de kan henvende seg til deg.
Dette gjelder også i varslings-saker, ettersom verneombudet ofte opptrere som formidler av varsler om kritikkverdige forhold.

Informasjon om din rolle bør naturligvis også formidles på annen måte der det er naturlig. Jo mer info, jo bedre.
Tenk gjennom hvordan dere kan gjøre det.

Når det gjelder markedsføring av AMU, kan du se et utdrag fra webinar om temaet.

 

På medlemssidene finner du et skjema - "Oppslag" - for info om verneombudet.


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >