Accessibility Tools

Guro tipser - Verneombudet, alles gode venn

Skrevet av Guro Skåre-Jullum

Hei,

Jeg er nytt verneombud og vil gjerne gjøre en god jobb i vervet. Jeg har oppdaget at det ikke er så mange som vet hva et verneombud gjør, og jeg skal prøve å være så tydelig og bra jeg kan. Men, hva er mitt beste argument for at de skal heie på verneombudet sitt, de ansatte, de tillitsvalgte og sjefen min?
Hilsen verneombud med litt dårlig selvtillit

 

Gratulerer med vervet! Det er et viktig verv du har, og hovedtanken bak det å ha et verneombud er at arbeidsmiljøet på den måten sikres bedre. Det er bra for de ansatte og det er bra for driften. Man yter mer, når man har det bra på jobb. Det er også bra for fagforeningene, som forhandler utover minstekravet for sine medlemmer. Det gjelder særlig lønn, men også andre goder, som arbeidstid/ferie, etterutdanning, og medbestemmelse utover det loven krever. Det betyr at de ansatte stort sett står enda bedre enn hvis bare arbeidsmiljøloven skal følges.

Verneombudets er alle de ansattes representant, og skal særlig påstå at systemer og forvaltning av de ansatte skjer i henhold til loven. De forhandler ikke, som de tillitsvalgte, men ser at arbeidsplassen og ledelsen er rigget riktig, med tanke på de ansattes ve og vel. De forvalter dermed offentlig rett, og ikke privat rett, som fagforeningene gjør.

 

Forholdet mellom de tre rollene; Leder, Verneombud, Tillitsvalgt

Bilde1 Lover VO Fagforeninger

I figuren ovenfor er verneombudet den gylne og røde prikken i midten. Ser du pilen fra fagforeninger mot den røde prikken? Den pilen illustrerer at det er fagforeningene og ikke lederen som skal se til at det beste verneombudet blir valgt.

Samtidig skal verneombudet være uavhengig av alle andre med en rolle i arbeidslivet. Det betyr at verneombudet ikke skal «gjøre som fagforeninga sier», men på egen hånd forstå arbeidsmiljøloven og forvalte sitt verv. Mer om dine oppgaver som verneombud står i bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 6, men du må også lese de andre paragrafene og en rekke av forskriftene for å få full oversikt over ditt mandat. Det krever en solid ryggrad, og ganske god kompetanse!

Som verneombud er du altså alle de ansattes representant og fagforeningene kan, hvis de organiserer mer enn 50 %, bestemme hvem som skal være verneombud. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning - Lovdata) er en viktig forskrift som bør leses nøye. Se § 3.2 for valg av verneombud. Her kommer koblingen mellom fagforeninger og vernetjenesten tydelig fram:

«…Verneombudene velges av og blant arbeidstakere innenfor hvert verneområde. Med unntak av virksomhetens øverste daglige leder har alle arbeidstakere stemmerett.

……På verneområder hvor en lokal fagforening alene organiserer flertallet av arbeidstakerne, kan fagforeningen utpeke verneombudet. På verneområder hvor flere fagforeninger til sammen organiserer flertallet av arbeidstakerne, men hvor ingen av dem organiserer flertallet alene, kan de i fellesskap utpeke verneombudet.

Ellers velges verneombudene ved flertallsvalg.   …»

Et erfarent verneombud lærer regelverket å kjenne etter hvert, og blir alles gode rådgiver. Å prøve å vinne verneombudet til sin side i en konflikt er ikke så lurt. Hvis forvaltningen av utfordringen er god, aksepteres ofte løsningen. Det er disse lovpålagte forvaltningsrutinene som er omtalt i lovtekster, som er verneombudets viktigste fokus. Ting skal gjøres på riktig måte, for å si det enkelt.

Du ser kanskje den tynne pilen fra verneombudsprikken mot lederne? Dette illustrerer at lederen må se på verneombudet som en ressurs og en god hjelper. Ledere i Norge har et stort ansvar når det gjelder å følge alle lovpålagte reguleringer, så at man har et verneombud som passer på at Arbeidsmiljøloven og forskrifter til denne følges, er gull verd. Ved å ha et oppegående verneombud som kan minne om endringsforvaltning for de ansatte, som kan være med på å lukke HMS-avvik, som kjenner arbeidsmiljøet og kan komme med gode råd og tips, er verdifullt for en god leder.

Konklusjon

Alle arbeidsplasser med mer enn ti ansatte (og gjerne færre, synes jeg) skal ha et verneombud som ser til at lovverket følges. Verneombudet forhandler ikke, men de kan regelverket, eller kan i det minste finne fram i det. De mener egentlig ikke så mye utover at det skal være bra å jobbe på arbeidsplassen, og driften skal alltid være i tråd med gjeldende regelverk. Det er en glitrende rolle som lederen kan bruke for å holde arbeidsplassen på skinner.

Fagforeningene kan bruke den samme gode rådgiveren i saker de er opptatt av, når de skal representere sine medlemmer. Siden verneombudet representerer de ansatte ligger det naturlig til rette for en god allianse mellom fagforeninger og verneombudet i saker som berører de ansattes arbeidsrammer og vilkår.

De ansatte vet, med sitt gode verneombud, at de kan spørre verneombudet til råds, eller melde inn utfordringer som de vet verneombudet vil være med og ta opp med lederen. Derfor er det lurt at verneombudet har et eget punkt på personalmøter og andre møter, og forteller hva de holder på med.

Verneombudet er altså litt «tanta til» alle sammen. Han eller hun passer på at det som vedrører arbeidsmiljøet utvikles og at det gjennomføres på en riktig måte. Verneombudet er også en superkollega som inkluderer alle og ikke deltar i konfliktutvikling, baksnakking og mobbing av andre. Og verneombudet er den som kanskje lettest kan ta bladet fra munnen og spørre både leder, tillitsvalgt og ansatte med ønske om et ærlig svar. «Hvordan har vi det egentlig, her hos oss?»
At en slik rolle er lovpålagt i Norge er et av suksesskriteriene for den høye produktiviteten og det gode arbeidslivet vi har i Norge! Og at du har fått rollen skal du være stolt av.

 

Av Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >