Accessibility Tools

Hvordan måle psykososialt arbeidsmiljø? Rapport fra medlemsundersøkelse

HMS Norge har nettopp gjort en medlemsundersøkelse om måling av psykososialt arbeidsmiljø. Resultatene følger i denne artikkelen. Bakgrunnen er at det er endringer på gang i regelverket når det gjelder hva som skal måles.

KartleggArbeidsmiljo AdobeStock 622515579 WEB

Vi skrev også nylig en artikkel om temaet, der vi gjorde rede for hva nytt som nå skal måles.
Slik vi ser det, er det godt nytt. Og én ting er sikkert; det vil stilles enda større krav til vernetjenestens kompetanse på området.

Lettere sagt enn gjort å utvikle

Å måle psykososialt arbeidsmiljø kan være lettere sagt en gjort. Arbeidsmiljøloven gir noen føringer om at trakassering, vold og trusler ikke er akseptabelt. Det står også noe om at integritet og verdighet skal bevares. Kort sagt; lov og forskrift handler i dag mest om å forhindre negative forhold. Det er ganske selvsagt. Men det skal mer til for å skape ekte jobbengasjement og helsefremmende samarbeidsklima.

Vår medlemsundersøkelse

Vi lagde en medlemsundersøkelse for å finne ut hvordan man måler psykososialt arbeidsmiljø i dag. Hva måles? Hvor kompetente føler man seg på dette fagfeltet? Svarene tyder på at det slett ikke står så verst til. I alle fall i dag. Men kravene til økt kompetanse og endret praksis kan bli tøffe, men svært nyttige.

8 av 10 er fornøyd

8 av 10 sier måten de kartlegger psykososialt arbeidsmiljø er «greit, ganske bra eller veldig bra». 2 av 10 er ikke fornøyd med måten det skjer på.

Vi spurte: Hvor godt synes du dere kartlegger psykososialt arbeidsmiljø i dag? Her er svarene:

HvordanMålePsykosoialt Bilde1

 

Det ser jo ikke så verst ut. Men på spørsmålet om man kartlegger systematisk ble svarene litt annerledes...

Logg deg inn på medlemssidene og les hele artikkelen under Fagstoff...


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >