Accessibility Tools

Konflikt på arbeidsplassen

Skrevet av Christian H. Rafn

Konflikt Kontor WEB

- Mer enn 1 av 4 opplever ubehagelige konflikter på jobben
- Hva kan gjøres for å forebygge og håndtere konflikter?
- Hva er vernetjenestens rolle i dette arbeidet?

Mens 3,5 % av norske arbeidstakere opplever å bli mobbet, så opplever hele 28 % av alle arbeidstakere ubehagelige konflikter på norske arbeidsplasser ofte eller av og til. Det tilsvarer ca. 700.000 personer. Halvparten av konfliktene oppstår med eksterne (kunder, brukere, elever), mens resten av konfliktene fordeler seg likt mellom medarbeider og leder og medarbeidere seg imellom.

 

Hva er konflikt?

Vi definerer konflikt slik:

«En ubehagelig følelse av at noen står i veien for
oppfyllelsen av mine grunnleggende behov på jobb»

 

Ubehag

Det må være et ubehag til stede for at vi kan kalle det konflikt. Og det må være noen (mennesker) som står i veien for å gjøre en god jobb og at vi trives i jobben. Man kan kanskje være sinna på et IT-system, men det kan neppe kalles konflikt. I så fall må du finne menneskene som er ansvarlig for det «dumme» IT-systemet. Det er ubehaget i relasjonen som gjør det til en konflikt.

Vi skal komme tilbake til det med «grunnleggende behov» litt senere.

 

Vernetjenesten kan gjøre en forskjell

Konflikt skaper ubehag, dårlig stemning og går fort ut over kvaliteten på arbeidet, og hvor mye vi får gjort. Når konflikter eskalerer og andre begynner å ta parti med den ene og den andre side, blir det fastlåst og destruktivt. Det gjelder å ha god beredskap for å oppdage konflikter i tide, og gode rutiner og kompetanse for å håndtere konflikter på en konstruktiv måte. Vernetjenesten kan spille en avgjørende rolle.

 

De utadvendte yrkene har det verst

Politi, ansatte i helse, omsorg og undervisning er mest utsatt for konflikt. I den andre enden av skalaen finner du bønder, fiskere og IT-folk. Disse ligger best an.

28prosentOppleverKonflikter

 

Dette er et utdrag av artikkelen. Logg deg inn på medlemssidene og les hele artikkelen under Fagstoff 

 


.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >