Accessibility Tools

Guro tipser, Ledelsen følger ikke opp - lag en HMS-plan

Skrevet av Guro Skåre-Jullum

Jeg har vært verneombud i noen år og opplever ikke at ledelsen blir glade for mine innspill. Det er innspill som betyr mye for HMS-arbeidet, men lederne viser alltid til at de har for mye å gjøre, og jeg ser jo at arbeidspresset deres er stort.

Siste året har jeg gjentatte ganger tatt opp behovet for et HMS-avvikssystem, behovet for risikovurderinger og varslingsrutiner, for å nevne noe. Og alt bare seiler. Hva gjør jeg da?
Hilsen verneombud som vil ha HMS-orden


Hei!

Dette vil nok en god del av både ledere og verneombud kjenne seg igjen i. Det er lett å legge systematisk HMS-arbeid til side og gjøre det som haster mest i driften, hver eneste dag. Da glemmer man ofte de gode HMS-rutinene og min påstand er at hastverk også på dette området er lastverk. Det fører ofte til mer arbeid, unødvendige diskusjoner og lite utvikling av det gode arbeidsmiljøet, som er forutsetning for god produktivitet.

HMS-planen strukturer arbeidet

Arbeidet må planlegges, evalueres og utvikles. Og ett av hjelpemidlene man derfor skal ha på en arbeidsplass er en plan for HMS-arbeidet, sånn at man kan holde søkelys på bedriftens viktigste utviklingsområder innen HMS.

Om du ser i internkontrollforskriften (som ofte kalles HMS-forskriften) står det hvilke dokumenter som skal være skriftlig tilgjengelig for alle på arbeidsplassen i § 5. Den listen er god, og burde henge på veggen.
Punkt 6 i denne bestemmelsen sier noe om en skriftlig plan for arbeidet, altså en HMS-plan. Den bestemmer at virksomheten skal:
"...kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene"

Mitt forslag er at du tar en prat med din leder, og blir enige om hva som haster mest å få på plass på din arbeidsplass. Hvilke utfordringer finnes hos dere? Det er lurt å se om organisering av arbeidet er godt, eller om det er behov for forbedringer, og dette er det viktig å lage en plan på. Som verneombud skal du bli tatt med på dette arbeidet av din leder, og dere skal bli enige om hvilke hovedfokusområder det systematiske arbeidet skal sette søkelys på.

Logg deg inn og les hele artikkelen på medlemssidene/Fagstoff. Her finner du flere tips:)   


.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >