Guro tipser, Risikovurdering og det smarte samarbeidet

Jeg er leder på et større verksted som driver med en del reparasjoner og bruker mye snekker-verktøy. Jeg har to verneombud, som jeg snakker med innimellom når jeg har tid. Jeg opplever at jeg gir mine ansatte frie muligheter til å løse utfordringer som dukker opp, og jeg har høy tillit til at de fikser det som måtte dukke opp. Vi har hatt en del arbeidsuhell med verktøy, men sånn er det jo i arbeidslivet med mange unge ansatte. For meg fører krav om risikovurderinger på alt mulig rart til merarbeid. De som vil kan bruke PC og sjekke opp gamle rutiner de finner, men ingen prioriterer dette. Hva er da vitsen med at jeg produserer HMS-rutiner og lagrer dem der? Mine ansatte har mer enn nok med å få jobben gjort, og det går stort sett bra.

Hilsen travel leder

 Web treindustri

 

Jeg forstår du er en aktiv og leder med tillit som hovedfokus? Det er et godt utgangspunkt. Du må likevel være nærmere dine ansatte enn jeg tror du er i dag. Med ukyndig bruk av verktøy kan det fort oppstå skader, som fører til sykefravær. Frafall fra arbeidslivet er dyrt for samfunnet, arbeidsplassen og ikke minst den ansatte selv. Det er mye billigere for deg og dine ansatte å forebygge at dette skjer.

Derfor er det bestemt i lovs form at organisering og gjennomføring av arbeid skal risikovurderes i samarbeid med de ansatte og deres representanter, slik at best mulig prosedyre for å unngå skader blir innarbeidet hos de som gjør jobben. Dette kan du lese om i Internkontrollforskiften og arbeidsmiljølovens kapittel 3.

Det er leder som har ansvar for at risikovurderinger gjennomføres og HMS-rutiner lages, men det er liten hjelp i risikovurderinger og rutiner som blir laget av leder alene. Du vet jo ikke så mye om hva som skjer når verktøy brukes, eller når den som den ansatte møter, er utagerende og kanskje slår. Derfor er du helt avhengig av samarbeid med dine ansatte og de ansattes representanter, slik at risikovurderingene blir reelle og HMS-rutinene blir logiske.


Det smarte samarbeidet

De ansatte vil føle eierskap til rutiner som blir laget med utgangspunkt i deres kompetanse, og lojaliteten til arbeidsoppdraget blir sterkere når man kjenner på at man selv har bidratt til rutinen. Du har ansvaret for at dette blir gjort, og du skal ta med deg verneombudet og de ansatte i arbeidet. Har de tillitsvalgte også? Ta dem med!
Å bruke de ansattes kompetanse er gull verd for en god leder, og er helt nødvendig i HMS-arbeidet. De har en kompetanse du ikke har. Du har kompetanse de ikke har. Til sammen får dere et godt grunnlag for å drifte fornuftig. Det gir en måte å organisere arbeidet på som gir godt og trygt arbeidsmiljø, få skader og lite unødvendig sykefravær.

Mitt forslag er at du kaller inn alle ansatte til en ider-dugnad på arbeid som har en risiko. Spør dem:
• Hva kan gå galt?
• Hva kan vi gjøre for å hindre at det går galt?
• Hvis det likevel går galt, hva kan vi gjøre for å forhindre skader?

Du vil helt sikkert få mange arbeidssituasjoner som er verd å diskutere – for alle ser jo på risiko på litt forskjellig måte. Dette vil du lære mye av, som leder. Å utvide virkelighetsforståelsen din gjør deg til en dyktigere tillitsleder. Skal du bruke styringsretten din, er det viktig at de ansatte forstår din konklusjon, for å lojalt følge den opp. Evalueringer og innmelding av HMS-avvik vil jo fortelle deg om noe bør justeres eller ikke. Ser du hvilken dynamikk du da kan skape på arbeidsplassen? Ingenting er bedre enn faglig bevisste ansatte som opplever anerkjennelse fra sin leder.

Etter idedugnaden, kaller du dine verneombud inn, og gjerne tillitsvalgte, hvis du har det. Ved å bruke idedugnaden og arbeidet de ansatte har lagt ned i hva de tenker kan være risikofylt, kan du sammen med de som arbeider i verneområdene og som representerer flere enn seg selv, lage forslag til oppsummering av risikovurderingene og på det grunnlaget lage HMS-rutiner som gjerne legges ut på høring til alle.

Deretter har du et godt grunnlag for å konkludere rutinene, som blir et fast opplæringspunkt for alle ansatte. De har vært med på arbeidet og vil helt sikkert følge opp. Om du får tilbakemelding om HMS-avvik, fordi rutinen ikke er god nok, eller fordi noen glemte å forholde seg til den, er det lurt å takke for tilbakemeldingen. Da kan rutinen bli bedre, og dermed enklere å forholde seg til.


Nødvendig kompetanse

Mitt råd er at du sørger for at dine verneombud og eventuelt tillitsvalgte blir godt skolert i HMS-arbeidet. De representerer de ansatte og kan fortelle deg hva som egentlig foregår, og forstå hva som skal til for å rette opp feil og skader og gjør produksjonsforholdene bedre. Du trenger også et kurs i systematisk HMS-arbeid, slik at metoden du bruker er riktig. Denne skoleringen er lovpålagt fordi den er nyttig for deg som leder. Skolering i HMS gir deg forståelse for systematisk HMS og gevinsten av metoden du skal bruke.

Dere har kanskje fått kurs fra HMS Norge før, men det er sikkert en stund siden? Vi kommer gjerne på besøk og gir deg og din bedrift akkurat det dere trenger av kurs, slik at driften på din gode arbeidsplass blir trygg og skadefri for alle.

Lykke til!

Guro Skåre-Jullum | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >