Accessibility Tools

Gi god HMS-info til sommervikarene

kjokken web

 

Mange virksomheter, spesielt innen overnatting og servering, bygg og anlegg, varehandel, industri og helse og omsorg får verdifull hjelp fra unge arbeidstakere i ferietiden, til glede for både de unge og virksomheten. Mange unge får seg en etterlengtet jobb, og i mange tilfelle er dette det aller første møtet med arbeidslivet.

Men dessverre skjer det ofte skader der unge, uerfarne arbeidstakere er involvert. Sommervikarer er ofte i denne gruppen.

Om du jobber i en bedrift der dere skal benytte dere av sommervikarer, pass på at dere gir dem en introduksjon også i forhold til HMS. Krav til en slik introduksjon bør være en helt naturlig ting av ansettelsen, og det fremgår også av arbeidsmiljølovens § 3-2 der det står:

(1) For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for:
a. at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig,


Det må særlig informeres om:

- risiko som er forbundet med arbeidet

- evt. krav til bruk av personlig verneutstyr

- hva de gjør dersom de mener at noe ved arbeidet eller arbeidsplassen er usikkert

- hvem de kontakter for å få råd

- hva de gjør dersom de kommer i en nødssituasjon

- deres eget medvirkningsansvar

 

Som arbeidsgiver/ HMS-ansvarlig må du vise at du tar arbeidsmiljø alvorlig og at du forsikrer deg om at den unge har fått og skjønt denne informasjonen.

For deg som er verneombud er det viktig at de vet at de kan kontakte deg om det skulle være noe. Er du selv på ferie, sørg for at vara eller en kollega tar over dine oppgaver.

God sommer:)


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >