Er du verneombud for permitterte arbeidstakere?

Arbeidstilsynet: "Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig."

Mange virksomheter permitterer ansatte for å komme seg gjennom korona-krisen. Å være permittert betyr at arbeidsforholdet består, men det meste vil være annerledes i en slik situasjon.

I prinsippet er man verneombud for den/de det gjelder, men det forventes ikke at man har noen aktiv rolle i forhold til disse i forbindelse med permittering – det at man er permittert kan i denne sammenheng nærmest sammenlignes med ferieavvikling, selv om situasjonen naturligvis er en ganske annen.

Det du som verneombud kan vurdere å ta tak i er i hvilken grad det går ut informasjon til de permitterte. Det kan dreie seg om endringer i situasjonen, positivt eller negativt, varighet etc. Er dette godt nok ivaretatt av ledelsen?

Behovet for informasjon vil utvilsomt være stort i en slik situasjon. Den vil kunne demme opp for ryktespredning og konflikter, som vil ha negative konsekvenser for arbeidsmiljøet. 

Rapportèr til ledelsen om du mener informasjon er mangelfull og du mener dette kan få konsekvenser for fremtidig arbeidsmiljø.

Men husk; Det er kun arbeidsmiljøet som er din rolle, ikke selve permitteringen eller mulige oppsigelser.


.
Kopirett 2020 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >