Accessibility Tools

onsdag, 14 november 2018 10:34

Få fart på arbeidsmiljøutvalget!

Arne Bernhardsen, forfatter av boken “Arbeidsmiljøutvalget  - Håndbok for arbeid i AMU» har vært i studio og vi har produsert nytt webinar.

Arne peker på flere sentrale suksesskriterier for et godt AMU, bl.a.:

  • AMU må ha en ildsjel! Det er helt sentralt at man har noen som driver AMU frem!
  • AMU må ikke bli et «etteretningsorgan» - altså et organ som tar ting til etteretning. Man må ha fokus på at AMU skal være et kompetent utvalg for vedtak og gjennomtenkte råd.
  • AMU bør ikke bestå av for mange personer, da får det lett preg av å være et seminar i stedet for et handlekraftig utvalg. 4-6 personer er optimalt.
  • At øverste leder er med gir et signal om at HMS er høyt oppe på virksomhetens strategi.
  • Verneombudets øverste organ er AMU og må bruke utvalget aktivt gjennom å komme med innspill.
  • Sykefraværsstatistikk er ofte øverst på AMUs agenda. Igjen, det må ikke kun «tas til etteretning» – man må se konkret på årsaker og muligheter bak tallene.
  • God forberedelse til møter er viktig. I innkallingen, som bør sendes ut senest 1 uke før møtet, må det fremgå hvilke saker som er til orientering og hvilke som det forventes å fatte et vedtak om.

 

Webinaret gir deg mange konkrete og gode innspill for AMU og deres arbeid.

Ikke medlem? Bli medlem her.

 

ArneB webinar amu nov 2018 lite

Arne Bernhardsen har lang erfaring rom veileder og kursleder innen arbeidsmiljø, og er tidligere redaktør i Gyldendal Arbeidsliv. Arne er konferanseleder på AMU-dagen i forbindelse med HMS-Tinget den 28. mars 2019.


.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >