Accessibility Tools

torsdag, 09 november 2017 09:47

Har arbeidsmiljøutfordringene endret seg?

For 10 år siden gjennomførte SINTEF, på vegne av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak, en stor undersøkelse om verneombudets rolle i norske virksomheter.

I undersøkelsen ble det bl.a. spurt om hva VO mener om HMS-utfordringer på sin arbeidsplass. Svarene fra undersøkelsen i 2008 er som følger:


Inneklima: 79 %
Høyt sykefravær: 61 %
IA-arbeid: 58 %
Stress: 58 %
Støy: 58 %
Samarbeidsforhold med kollegaer: 52 %
Fysisk belastende arbeid: 50 %
Samarbeidsforhold med leder: 50 %
Tidspress: 50 %
Omstilling: 48 %
Mobbing: 41 %
Overtid: 35 %
Kjemikalier: 30 %
Farlige arbeidsoppgaver: 28 %
Røyk/damp: 23 %
Vold fra kunder: 21 %
Samarbeid med kunder: 17 %
Sosial dumping: 9 %

Hva er status i dag? Har det endret seg? Mer vold/trusler? Større grad av omstilling?

Vi spør verneombud om dette i neste medlems-undersøkelse.


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >