Accessibility Tools

VI MINNER OM PERSONVERN...

HMS vil ofte omfatte opplysninger som kan relateres til den enkelte ansatte. Det er da viktig at bedriften lagrer slik informasjon på en betryggende måte og at den enkelte kan få innsyn i det som er registrert om vedkommende. Advokatfirma Storeng, Beck og Due-Lund har på oppdrag av HMS Norge utarbeidet en veiledning som omfatter både fysiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og lagring av dokumentasjon relatert til slike.

Visste du f.eks at informasjon om arbeidstakere som er utsatt for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier og bly skal oppbevares i 60 år etter at eksponeringen er avsluttet? Og at registeret, eller deler av det, ikke skal tilintetgjøres uten nærmere tillatelse fra Arbeidstilsynet?

Veiledningen finner du på forumets medlemssider under "Skjema og Maler".

Explaining

 


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >