Accessibility Tools

Lønner HMS seg?

 HMS okonomi shutterstock 66441445 Web

100 % avkastning!

Hva er verdien av å forebygge? Europeiske studier viser at om du investerer én krone i tryggere arbeidsmiljø, får du i gjennomsnitt to kroner igjen.

 

Lovpålagt, hvorfor da regne på det?

All HMS har en økonomisk side, enten vi regner på det eller ikke. Utfordringen er å regne på det. Det har hittil ikke vært så vanlig, nettopp fordi "vi må jo gjøre det allikevel". Men hva når man må velge mellom ulike alternative tiltak? Er det ikke da en fordel å velge det mest lønnsomme? Eller hvis HMS-ansvarlig eller verneombudet kommer med krav om tiltak som i utgangspunktet bare ser ut som en kostnad? Kan det da være en idé å se på forventet nytte av tiltaket?

 

Beslutningsstøtte

Alle sier at HMS lønner seg, men få regner på det. Kan vi i det hele tatt beregne den økonomiske effekten av HMS-tiltak, og i så fall: Hvordan gjør vi det? Stamina har utviklet metoder og viser eksempler som gjør HMS-økonomi til et beslutningsstøtte verktøy. HMS-økonomi er den økonomiske effekten av å ta vare på mennesker og materiell. HMS er "business as usual". Vi har også utviklet en HMS-økonomisk kalkulator der vi kan regne på lønnsomheten av ulike tiltak.

 

Kost-nytte analyser

HMS-økonomi er å veie kostnadene ved et tiltak opp mot nytten av det samme tiltaket. Kostnadene ved et tiltak er som regel enkelt å fastsette. Å finne nytten kan være litt mer vrient. Vi må gjette - som ved alle investeringer.

Typisk nytte ved et godt HMS-tiltak er

  1. redusert sykefravær
  2. reduserte ulykkeskostnader
  3. Færre produktivitetslekkasjer

 

Kost-nytte dialog

For å komme frem til forventet effekt av ulike tiltak trengs en gjennomtenking med fagfolk og berørte parter til stede. Vi bruker "ballong-metoden" til dette. Noen ganger kan vi også støtte oss til internasjonal forskning og studier. Det er ikke alt man trenger å regne på internt.

 

Risikoanalyse 2.0

HMS-arbeidet tar gjerne utgangspunkt i risikoanalysen: Hva kan gå galt? Hva er sannsynligheten og hva er konsekvensen? Det er de vanlige spørsmålene i en risikoanalyse. Deretter finner vi alternative tiltak og velger det som forventes å gi størst reduksjon i sannsynlighet eller konsekvens av tiltaket.

I HMS-økonomien tar vi det ett trinn videre og spør:

Hva er forventet økonomisk effekt av tiltaket?

Det samme spørsmålet kan stilles etter en vernerunde på de viktigste tiltakene.

Etterhvert ser vi for oss at det blir HMS-økonomi blir fast post på AMU-møtene: Hva er lønnsomheten av tiltak X eller Y?

 

Snakk med oss

I HMS Norge har vi ekspertise på HMS-økonomi. Vil du være med å se på økonomien i noen av dine arbeidsmiljøtiltak? Det er ikke alltid "rett frem", men det kan være verdt bryet. Fordi du synliggjør HMS sitt bidrag til bunnlinja. Og fordi du tar bedre beslutninger.

Om du er medlem i Forum for HMS-ansvarlige kan du logge deg inn på medlemssidene og laste ned en fyldig presentasjon av temaet. Ikke medlem? Les mer om forumet/meld deg inn her


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >