Accessibility Tools

Større risiko for unge arbeidstakere

I en nyhetsmail fra Statens arbeidsmiljøinstitutt leser vi «Unge er mer utsatt for uheldige eksponeringer i arbeidslivet, og de har en mye større risiko både for skader og ulykker, for psykiske plager og andre arbeidsrelaterte helseutfall»

Videre leser vi at «rapport fra Nordisk ministerråd viser at unge arbeidstakere har en 40 prosent økt risiko for arbeidsrelaterte psykiske plager, opptil 70 prosent økt risiko for arbeidsrelatert hodepine og en tre ganger høyere risiko for arbeidsrelaterte hudproblemer, sammenliknet med eldre arbeidstakere. De unge arbeidstakere i de nordiske landene er også mer utsatt for uheldige og ugunstige eksponeringer på arbeidsplassen. De har en 70 prosent høyere risiko for å bli utsatt for store belastninger og dobbelt så stor risiko for en ulykke på jobb, i forhold til sine eldre kolleger».

Hvorfor? Det er uten tvil mange årsaker til dette, men virksomhetens ansvar for en riktig introduksjon til arbeidslivet og en klar og god HMS-kultur er viktige forutsetninger. Og ikke minst vernetjenestens rolle!

Vernetjenesten må i våre øyne være en sentral part når unge mennesker skal ut i arbeidslivet. Gjennom Forum for HMS-ansvarlige og Forum for Verneombud ivrer vi hele tiden for at sikkerhetskulturen i virksomheten må forstås og aksepteres av alle ansatte, også de unge. Det krever innsats.

Mer i denne kategorien Hvordan velger man verneombud? »

.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >