HMS-rådgivning

HMS Norge tilbyr HMS-rådgivning og kurs, enten som enkeltstående bedriftsinterne kurs, eller rådgivning basert på en «klippekort-modell».

Kurs

Vi tilbyr ulike typer kurs for arbeidsmiljøutvalg og verneombud. Les mer om våre kurs her

 

Rådgivning basert på «klippekort-modell»

Vil du ha hjelp til å drive vernetjenesten og HMS-arbeidet enda bedre? Enten det gjelder selve det systematiske HMS-arbeidet, ditt mandat (hva er egentlig ditt ansvar?), eller metode og fremgangsmåte. Det kan være mange skjær sjøen for å nå frem til de det gjelder, om det det gjelder på en overbevisende måte.

En avtale med HMS Norge gir dere én person som dere kan diskutere med og få veiledning og/ eller kurs fra. HMS Norge kan steppe inn på kort varsel og gi dere relevante tjenester. Veiledningstimer kan brukes etter behov i alle HMS-tema, knyttet til vernetjenesten mandat og systematisk HMS.

Vi tilbyr alternativ 5, 10 eller 20-timers klippekort. Tjenesten tilbys hovedverneombud/verneombud, AMU eller HMS-ansvarlig som trenger en veileder for faglig støtte og inspirasjon.


Guro Skåre-Jullum

Guro er en meget erfaren HMS-person.  Gjennom 20 år har hun hatt verv som verneombud, hovedverneombud og koordinerende verneombud, og har dermed sittet i AMU i en årrekke. Hun kjenner det meste av problemstillinger og fagområder man kommer borti for å kunne drive HMS-arbeidet på en profesjonell måte. Guro holder løpende kurs for verneombud, AMU og ledere. Hun er kjent for en levende undervisningsform med bruk av mange konkrete eksempler. Hun er kursleder for HMS Norge sin satsing på det interaktive HMS-kurset HMS Norge har etablert. Guro er utdannet lektor med hovedfag i samfunnsgeografi.

Christian H Rafn
Er utdannet siviløkonom og tidligere HR-sjef, økonomisjef og daglig leder. Siste 20 årene har han undervist i HMS og psykososialt arbeidsmiljø. Han har skrevet boken “HMS = økonomi, verdien av å forebygge”. Christian er en engasjerende og kunnskapsrik kursholder og konsulent. Han har laget 80 webinarer om HMS-relaterte spørsmål for HMS Norge i serien “HMS - rett på sak”.

 

Priser, klippekort:

20 timer veiledning/undervisning: kr. 26.000
10 timer veiledning/undervisning: kr. 15.000
5 timer veiledning/undervisning: kr. 8.000
(Undervisningstimer trekker det dobbelte av timer på klippekortet. Prisene er oppgitt eks mva.)

Ja, vi er interessert i mer informasjon om tjenesten


.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >