HMS-rådgivning

HMS Norge tilbyr en tjeneste for HMS-rådgivning og kurs, basert på en «klippekort-modell». Vi tilbyr alternativ 5, 10 eller 20-timers klippekort. Tjenesten tilbys hovedverneombud/verneombud, AMU eller HMS-ansvarlig som trenger en veileder for faglig støtte og inspirasjon.

Vil du ha hjelp til å drive vernetjenesten og HMS-arbeidet enda bedre? Enten det gjelder selve det systematiske HMS-arbeidet, ditt mandat (hva er egentlig ditt ansvar?), eller metode og fremgangsmåte. Det kan være mange skjær sjøen for å nå frem til de det gjelder, om det det gjelder på en overbevisende måte.

En avtale med HMS Norge gir dere én person som dere kan diskutere med og få veiledning og/ eller kurs fra. HMS Norge kan steppe inn på kort varsel og gi dere relevante tjenester. Veiledningstimer kan brukes etter behov i alle HMS-tema, knyttet til vernetjenesten mandat og systematisk HMS.

Priser, klippekort:

20 timer veiledning/undervisning: kr. 26.000
10 timer veiledning/undervisning: kr. 15.000
5 timer veiledning/undervisning: kr. 8.000
(Undervisningstimer trekker det dobbelte av timer på klippekortet. Prisene er oppgitt eks mva.)

Ja, vi er interessert i mer informasjon om tjenesten


.
Kopirett 2021 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >