Accessibility Tools

Tid til å fylle verneombudsoppgaven

De fleste verneombud mener de ikke får nok tid til å fylle oppgaven. Hva ville du prioritere dersom du fikk nok tid?

Vi stilte dette spørsmålet til medlemmene for en tid tilbake og svarene fordeler seg som følger:

Rapportere om uheldig/farefullt arbeidsmiljø, 12 % 
Økt HMS-kunnskap, 47 % 
Samtaler med kolleger, 26 % 
Oppfølging av saker, 16 %

At nesten halvparten av verneombudene svarer at de ville foretrekke å bruke mer tid på opplæring er interessant. Det vitner om at verneombudene tar oppgaven seriøst og at man har et sterkt ønske om å bidra i virksomhetens hms-arbeid.

Tallene gir oss også god støtte for det tilbudet vi gir gjennom forumet; spesielt webinar og nettkurs.. Dette er opplæringsformer som er effektive, fleksible og økonomiske. Vi vil i tiden fremover ha stort fokus på slike alternative opplæringsformer. Verden forandrer seg, og vår målsettingen vil hele tiden være å kunne formidle kunnskap på en god og effektiv måte.

 

 


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >