Accessibility Tools

Arbeidsmiljøkonferansen 2023

HMSt2 v2

 

Litt over 200 ivrige deltakere hadde meldt seg på konferansen på Thon hotell på Gardermoen 14. – 15. november, som i år hadde fokus på: 
- Hva må vi forberede oss på i fremtidens arbeidsliv? 
- Hvilket ansvar har de enkelte rollene i arbeidet for meningsfylte og helsefremmende arbeidsplasser?

 

HMS-tinget flyttet inn på konferansen i år

Nytt av året var samarbeidet mellom Fagfokus og HMS Norge, der Verneombudets dag og AMU-dagen var bakt inn i programmet som parallellsesjoner andre dag.

 

Hvordan kommunisere effektivt?

Annabel Stefanussen startet dagen og ga oss en levende og praktisk innføring i hvordan vi kan kommunisere effektivt og gi konstruktiv tilbakemelding, noe ikke minst vernetjenesten trenger å kunne.

 

Varsling er en kunst - ikke nok med et system

Etter Annabel kom en kjenning fra tidligere HMS-ting; Randi Hoff, damen bak «Mitt varsel», et nettbasert system for varsling. (etter arbeidsmiljøparagraf 2Ahttps://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/2a/).
Randi var krystallklar på at du kan ha verdens beste varslingsrutiner og -system, men om du ikke følger opp raskt og har nødvendig kompetanse til å behandle alle varsel profesjonelt, så kan det gjøre vondt verre. Hvem behandler varsler på din arbeidsplass? Er de kvalifisert til oppgaven?

 

Hvordan gjenopprette relasjonen etter en konflikt? Likeverdig dialog

Kathinka Hartmann er leder av Konfliktrådet, som tilbyr gratis mekling i konfliktsaker. Gjennom dialog finner de fram til gode løsninger for å gjenopprette mellommenneskelige relasjoner. Kathinka hadde en rekke gode tips for å gjenopprette en relasjon etter at man har vært i tottene på hverandre. Det handler blant annet om å behandle alle som likeverdige, og ikke ta for mye «parti». Det er som kjent ikke lett, men en helt nødvendig kompetanse for alle ledere og de som jobber som verneombud eller sitter i Arbeidsmiljøutvalget, om de skal kunne bidra til et enda bedre arbeidsmiljø.

 

Om å banke på dører - verneombudets rolle i arbeidsmiljøet

Lise Moe Kristiansen, Hovedverneombud i Fredrikstad kommune, vant i fjor "Den Norske Arbeidsmiljøprisen", for måten hun har sikret verneombudene med i beslutningsprosesser i arbeidet. Hun delte sine erfaringer med lyttende tilhørere. Igjen et svært nyttig innlegg for alle som jobber i vernetjenesten. Alle kjenner medarbeidernes medvirkningsplikt, AML § 2.3., men hvor ofte snakker vi om ledelsens plikt til å invitere verneombudene til å «medvirke»? Lises råd var like enkelt som det var krevende: «Du må banke på dører – igjen og igjen»!

 

Arbeidsgledens anatomi - De vitale verdiene som gir oss glede og velvære på jobben

Alle snakker om arbeidsglede. Det kan være så mangt, alt fra å ha det hyggelig på jobben med sosiale sammenkomster, fruktkurv og vinlotteri. Men spør du Statens Arbeidsmiljøinstitutt så er de krystallklare på at det handler om ARBEIDET, dvs. om du mestrer dine arbeidsoppgaver og har gode samarbeidsrelasjoner. Det skaper ikke bare arbeidsglede, men også økt produktivitet og langtidsfriske arbeidstakere. Bjarne Hansen, som er sykepleier og virksomhetsleder, hjalp oss til å se hva som egentlig teller når man vil ha ekte arbeidsglede. Vi fra vår side kan nevne noe så grunnleggende som 1) forventningsavklaring, 2) gjøre det man er best på og 3) ha de nødvendige hjelpemidlene tilgjengelig. Regelmessig anerkjennelse er også helt avgjørende. Får du det?


HMS-Tinget

HMS-Tingets to fagdager; Verneombudets dag og AMU-dagen, ble bakt inn i dag 2. Disse ble arrangert som dialog og workshop, noe vi har savnet i «alle år» tidligere. Her fikk vi god anledning til å snakke og diskutere. En befrielse for mange.

Verneombudets dag

Arbeidslivfakta

Vi startet med verneombudets dag med Hovedverneombud Lise-Lotte Solum fra VY. Hun kan det meste om det å være (hoved)verneombud etter 20 år i rollen. Vi gikk gjennom noen dilemmaer og hadde en utmerket dialog både oss imellom og med Lise-Lotte, som hadde svar og kommentarer til det meste. Det er vanskelig å gjengi innholdet i denne delen. Men du kan jo tygge litt på disse, som var to av tre dilemmaer vi jobbet med:

Seksuell trakassering: 

«Hilde kommer bort til deg og sier hun blir mobbet på arbeidsplassen. Det er ufine kommentarer om kropp og utseende fra en annen kvinnelig kollega. Det er f.eks. stadig bemerkninger rundt størrelse på brystene hennes, og det skjer alltid når de er alene og på en ubehagelig og hånlig måte. Hilde er redd for konsekvensene av å si fra og ønsker absolutt ikke at du sier noe videre om dette, hverken til leder eller andre». Hvordan forholder du deg til dette?  
Vår kommentar; det er ikke alltid noe fasitsvar på et dilemma, men du må uansett til slutt ta stilling til hva du ville ha gjort.

Mobbing:

Bør man kartlegge mobbing i anonyme undersøkelser? Hva gjør du i så fall om det er mange som enten føler seg mobbet eller har sett andre bli mobbet? Og du ikke vet hvem som mobber hvem og hvordan? Eller bør man kanskje heller be de som føler seg mobbet å gå til verneombudet eller en annen betrodd person?


AMU-dagen

AMU paa din arbeidsplass
Denne delen ble ledet av Yvonne Fosser, erfaren HR-leder, som har sittet i mange AMU. Hun stilte oss en rekke tankevekkende spørsmål, om blant annet i hvilken grad ditt AMU bare er en arbeidsgruppe med lite gruppedynamikk, eller et høyt presterende team. Her har du hva vi svarte. Det er et klart forbedringspotensial.
Aller først diskuterte vi om hvor godt AMU fungerer på din arbeidsplass. Svarene var ikke helt oppløftede.

Hvordan er det i AMU på din arbeidsplass? Er det et godt og dynamisk samarbeidsklima der? Jobber dere med de viktige sakene på en god måte?

Hva blir de viktigste temaene i AMU fremover? Igjen ble salen spurt, og her er hva vi tror blir de viktige temaene i tiden som kommer:

Viktigste tema i AMU i fremtiden

Vi ser at det handler i stor grad om de menneskelige faktorene. Hvordan vi takler omstilling, driver kulturbygging, mangfold og inkludering og skaper et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Det blir også viktig å klare å tilpasse seg den teknologiske utviklingen og forholde seg til kunstig intelligens. Det kommer raskere enn vi kanskje liker å tenke på.

 

Velkommen til HMS-Tinget 2024!
Tid og sted er ikke bestemt, men det kommer!


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >