Accessibility Tools

Det gode verneombud. Hvilke saker skal du ta? Hvor fremoverlent skal du være?

 

AdobeStock 264404835 web

 

Som verneombud vil du støte på mange ulike typer saker. Hvilke saker er innenfor ditt mandat og hvilke saker er utenfor? Hvor fremoverlent skal du være? Skal du aktivt forsøke å avdekke mulige problemer? Eller skal du vente på at sakene kommer til deg?
Slike dilemma vil du som verneombud ofte kunne stå overfor. Nedenfor ser du noen eksempler og forslag til løsninger:

NB! På HMS-Tinget/Verneombudets dag den 14. november vil vi ta for oss rolleforståelse, dilemmaer og de vanligste utfordringene du møter som verneombud. Du får også muligheten for å melde inn egne problemstillinger til diskusjon og gjennomgang.

 

 

 

Konflikt mellom to ansatte 

Verneombudet: «Jeg ser at det er en del gnisninger mellom et par av mine kolleger. De hever stemmen hver gang de snakker sammen og beskylder hverandre for å ikke kunne samarbeide. Skal jeg ta opp dette med deres leder eller vente inntil en av de involverte ber om min hjelp? Det kan jo hende støvet legger seg»

Svar: Ja, det kan godt hende at støvet legger seg, som du sier. Men som verneombud er det nettopp din rolle å si fra og å rapportere videre til deres leder. Og jo tidligere en slik konflikt kan oppdages, jo større sjanse er det for å finne en god løsning. Så det er flott at du fanger opp slike signaler. Si fra – det er bedre å si fra en gang for mye enn for lite! Men før du sier fra, kanskje du skal høre med de to, og si at det ser ut til at de sliter litt med samarbeidet? Du skal verken ta parti eller megle, men det kan være greit å vite hva de tenker. En annen ting er at du som verneombud skal påse at virksomheten har rutiner for å fange opp konflikter og dårlig psykososialt arbeidsmiljø. Det kan være gjennom arbeidsmiljøundersøkelser eller medarbeidersamtaler. Har dere tilfredsstillende rutiner og prosedyrer på det området?

 

Litt for mye hjemmearbeid?

Verneombudet: «Jeg er bekymret for en kollega som i stadig større grad velger å jobbe hjemmefra og ikke tar del i det sosiale miljøet på jobben.
Skal jeg ta en samtale med min kollega og forsøke å få ham/henne til å vise seg mer på jobb igjen?»

Svar: Kanskje er det er ting i arbeidsmiljøet som ikke er som det bør være. Men først må du være sikker på at det er et valg fra medarbeiderens side og ønske om å trekke seg tilbake, og ikke en avtale med leder, der kanskje leder har tatt initiativ og vært på «tilbudssiden». Det enkleste er nok å snakke med leder og høre hva han/hun tenker. Og uansett nevne det du nevner med det sosiale miljøet. På sikt vil folk som holder seg utenfor fellesskapet kunne falle utenfor også arbeidsmessig. Kollegaene kan også stilltiende «utelukke» vedkommende. Det er i så fall neppe ønskelig. NB! Det er din oppgave å si fra til leder om dette. Men du må ikke forsøke deg som psykiater. Det må ledelsens ta ansvar for. Det er også din oppgave, mer generelt, å sikre at virksomheten har en ordning for hjemmekontor som er fullt forsvarlig, både fysisk og psykososialt. I dette tilfelle gjelder det det psykososiale. Det skal både kartlegges systematisk og følges opp når det ikke er godt nok. Om du etter en tid ser at ting ikke har skjedd må du huske å følge opp saken. Snakk med lederen igjen.


Krenkende lederatfered

Verneombudet: «Lederen min har ofte en litt frekk og krenkende tone overfor enkelte av de ansatte. Jeg føler at mange av mine kolleger misliker dette. Skal jeg høre med mine kolleger om min magefølelse stemmer? Og om jeg har rett, hvem rapporterer jeg til om dette? Styret?»

Svar: Interessant og vanskelig spørsmål! Ledere er «bare mennesker» som man ofte sier, og de kan være like frekke som oss andre vanlige ansatte. Det at man er leder gir ofte frekkheten ekstra tyngde og kan såre mer enn om det er fra en kollega. Det er ikke alle ledere som forstår dette. Mitt tips er at du først snakker med noen ansatte og hører hva de tenker. Opplever de leder som krenkende eller er det bare ditt personlige inntrykk? Får du dine antakelser bekreftet, så gå til leder og si noe sånt som at «det er noen medarbeidere som kan synes det er ubehagelig å snakke med deg. De kan føle seg litt truet. Eller noe slikt. Ikke si at han/hun er frekk eller krenkende. Da går de fleste i forsvar. Å ta utgangspunkt i hva de ansatte føler og opplever kan være mer fruktbart Ellers så bør slik også kunne fanges opp i arbeidsmiljøundersøkelser og medarbeidersamtaler. Aller helst i medarbeidersamtaler. Der bør samarbeidsrelasjonen være tema. Selv om det heller ikke er en garanti for at alt blir bra. Mange medarbeidere vil kvie seg for å si fra til egen leder. Derfor er det fint med et aktivt verneombud som fanger opp det som flere kansje opplever, og bringe det videre på en saklig og ikke-bebreidende måte. Lykke til! Dene problemstillingen er vanligere enn du kanskje tror. De fleste konflikter er med leder, ikke mellom kollegaer.

 

Dette er et utsnitt av artikkelen.
Du finner hele artikkelen ved å logge deg inn på medlemssidene og klikke menyvalget "Fagstoff"

 


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >