Accessibility Tools

Hvilken kompetanse savnes mest i vernetjenesten?

Skrevet av Christian H. Rafn

shutterstock 238457194 web

 

HMS Norge gjorde en undersøkelse blant våre medlemmer for et par uker siden. Hensikten var å se hvilken kompetanse som trengs mest blant verneombud, AMU-medlemmer og ledere.

Halvparten mangler nødvendig kompetanse

Litt over halvparten av de som svarte sa de manglet nødvendig kompetanse og ferdigheter i helt eller delvis. Mens litt under halvparten sier de langt på vei eller helt har den kompetanse de trenger.

13 % sier de fullstendig eller til en stor grad mangler nødvendig kompetanse. Det er litt urovekkende, synes vi. Samtidig som det kan være folk som er nye i rollen og ikke har fått tid til å skaffe nødvendig kompetanse ennå. Men fortvil ikke, det er derfor HMS Norge finnes. Vi har det meste av den kompetansen som disse folkene trenger!

KunnskaperOgFerdigheter

 

Hva slags kompetanse trengs mest?

Svaret er kunnskap om lover og forskrifter, og om risikokartlegging. På tredjeplass bakfra kommer kunnskap om arbeidsrelaterte plager.  Det er altså nok å ta tak i.

Skår HvilkenKompetanseMangles

 

Fordelingen av hvor stor andel som mangler kompetanse, ser du nedenfor.
Grafen gir en del interessant informasjon som:

6 % mangler fullstendig kompetanse om:
- Risikofaktorer i arbeidsmiljøet
- Avvikshåndtering og skaderapportering
- Risikokartlegging

3 % mangler fullstendig kompetanse om:
- De viktigste arbeidsrelaterte plagene
- Risikofaktorer i det psykososiale arbeidsmiljøet
- Lover og forskrifter

 

Skår HvilkenKompetanseMangles

 

Så hva gjør vi?

Vi pleier å si at det er få som er overkvalifisert når det gjelder HMS og vernetjeneste. Man kan alltid lære mer. Funnene i undersøkelsen er tydelige på at mange trenger mer kompetanse på Regelverket og på Risikokartlegging. Lover og forskrifter kan man lese seg opp på, mens risikokartlegging er en kompetanse som krever både lesing og øving og praksis. I siste omgang handler jo HMS om å redusere risiko, og konsekvensen av å leve med helseskadelige forhold på jobben, både hva gjelder fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Tenk igjennom og finn ut hvordan det er på din arbeidsplass. HMS Norge har svar på det meste i våre grunnkurs og våre over 80 webinarer. Et par av dem handler om lover og forskrifter. Et par handler om risikokartlegging.

Kontakt oss gjerne om du lurer på noe.

 

 

 


.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >