Accessibility Tools

Fem myter om AMU

AMU meeting

 

Myte nr 1: AMU er et supperåd der man bare prater og ingenting skjer 

Ja, man snakker mye i AMU. AMU er et dialogforum, men noe supperåd er det ikke. Her møtes ledelsen og ansatte-representanter på like fot for å diskutere hvordan man kan gjøre arbeidsplassen enda tryggere og mer helsefremmende for ALLE ansatte.

 

Myte nr 2: AMU skal kun ta sykefraværs-rapporter til etteretning

Sykefraværsstatistikk er ofte øverst på AMUs agenda, og det er ikke feil, men det må ikke kun «tas til etteretning». Gode arbeidsmiljøutvalg ser konkret på årsaker og muligheter bak tallene.

 

Myte nr 3: AMU har ingen myndighet

Det er riktig at AMU har lite operativt ansvar eller myndighet. Det er først og fremst et informasjons- og dialogforum, men i AMU tas det beslutninger der man anmoder ledelsen om å gjennomføre nødvendige tiltak for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. AMU har derfor i praksis mye myndighet dersom man har tilstrekkelig kompetanse, forstår sin virksomhet og er god til å argumentere for gode løsninger

 

Myte nr 4: AMU er et unødvendig organ. Det er bedre å ta det i linjen. Det er jo der det skjer allikevel

Ja, det er som regel i linjen det skjer, men de gode faglige dialogene man har hatt i AMU på forhånd er gull verdt for linjen når arbeidsmiljøtiltak skal iverksettes.

 

Myte nr 5: Det er urealistik å tro at de som sitter i AMU har nok kompetanse i arbeidshelse til å gjøre en forskjell for de ansattes arbeidshelse. Det er bedre å sette det hele ut til noen eksterne

Ja, det kreves mye kompetanse for å gjøre en god jobb i AMU. Det kan oppleves som krevende, men det er også derfor det er så spennende og utfordrende å være med i AMU! Her må du kunne noe om ledelse, om helse og medarbeiderengasjement, om risikoanalyser, avviksrapportering, lover og forskrifter og en god del mer. Det er denne typen kunnskap som legger grunnlaget for langtidsfriske og langtidsproduktive medarbeidere. Det kan ofte være nyttig å benytte seg av ekstern kompetanse, som Bedriftshelsetjenesten eller HMS Norge. Men uten intern kompetanse blir arbeidsmiljøarbeidet svært dårlig. De beste AMU-medlemmene er de som vet hvor de kan skaffe den kunnskapen de ikke selv har.


.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >