Accessibility Tools

Fem myter om HMS

 

Myte nr. 1: HMS er dyrt!

Ja, HMS koster penger. Det er ikke gratis å forebygge ulykker og skader på arbeidsplassen. Det krever innsats og noen ganger penger å skape et helsefremmende arbeidsmiljø som forebygger sykdom og plager.
Forskning viser at hvis du investerer 1 krone i forebygging, så får du 2,20 kr igjen. Det er en avkastning man sjelden har på vanlige forretningsinvestering. HMS er altså i det store og hele ekstremt lønnsomt.

 

Myte nr. 2: HMS er masse byråkrati og rutiner og rapportering og mas! Helt unødvendig

Ja, HMS er systematikk, rutiner og rapportering. Men byråkrati og mas? Ikke nødendigivs.
HMS handler om å registrere det som kan gå galt og gjøre noe med det FØR det går galt. Det trenger ikke bli byråkrati og mas, hvis du sørger for å “ta action” og gjøre noe med det du observerer. Det kalles forebygging. Det gir trygghet for de ansatte å vite at ledelsen og vernetjenesten bryr seg om sine ansattes ve og vel. Gjort riktig gir det samhold og bedre samarbeid.

 

Myte nr. 3: HMS er “alt for mange kokker og mye søl”!

Ja, det er mange som er involvert i HMS arbeidet. Faktisk ALLE ansatte. 
Ledelsen har det overordnete ansvaret for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø, og gjøre nødvendig tiltak. 
De ansatte har medvirkningsplikt når ledelsen iverksetter tiltak. 
Verneombudene skal påse at ledelsen gjør sin plikt og i saker som angår arbeidsmijøet, og komme med innspill til gode tiltak. 
Arbeidsmiljøutvalget skal gi råd pg kan i visse tilfelle vedta tiltak.

 

Myte nr. 4: Det er altfor mange lover og regler å forholde seg til! Det er nok å bare bruke sunn fornuft.

Ja, det er mange lover og regler om legger føringer for et godt og trygt arbeidsmiljø.
Ja, det er på mange måter sunn fornuft satt i system. 
Men følger du Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften så har du veldig godt på vei. Det gjør alt så mye lettere.Det tremger ikke ta lang tid for å få oversikten.

 

Myte nr. 5: HMS er så vanskelig. Man må kunne masse om arbeidsmedisin, arbeidshelse, psykologi, risikokartlegging, Det er for spesialister, Best å sette det hele bort til fagfolk!

Ja, HMS spenner over mange fagfelt. Men det er ikke vanskeligere enn at engasjerte og vanlig oppegående mennesker forstår det aller meste, enten du er leder, medarbeider,verneombud eller sitter i Arbeidsmiljøutvalget
Dessuten er det hjelp å få, enten fra HMS Norge, bedriftshelsetjenesten eller gode nettsider som www.arbeidstilsynet.no, www.enbradagpajobb.no eller www.arbeidsmiljøportalen.no.

 

 

Dessuten:

HMS er bærekraft i praksis. Vi tar vare på mennesker og utstyr. Hva er viktigere enn det? FNs bærekraftsmål nr 8 støtter opp under HMS-tankegangen:

«Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle»


.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >