IA-avtalen forlenges – hva betyr det for vernetjenesten?

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv forlenges ut 2024. Dette angår ikke bare ledelse, men også alle verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Plass til alle

IA-Avtalens overordnede mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle, gjennom å redusere sykefravær og forebygge frafall fra arbeidslivet.  Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet.

Påse-rollen

I IA-avtalen ligger det gode muligheter for vernetjenesten og verneombudene til å styrke arbeidet med sitt oppdrag: nemlig å påse at ledelsen gjør jobben sin med å skape helsefremmende og meningsfylte arbeidsplasser (ALM § 1), og dermed redusere sykefravær og frafall. Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Virkemidler

Noen av virkemidlene som videreføres i IA-avtalen er:
- Arbeidsmiljøsatsingen
Bl.a. «En bra dag på jobb» og Arbeidsmiljøportalen. Disse to nettstedene gir utmerket innsikt i utfordringer i utsatte bransjer. Flere bransjer kommer til etter hvert.

- HelseIArbeid
HelseIArbeid er et felles tilbud fra helsetjenesten og NAV med kunnskapsformidling om hvordan mestre muskel- skjelett og psykiske plager, og en prosess for å styrke arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Denne filmen illustrerer tilbudets bedriftstiltak.

- Tilskudd til ekspertbistand
Kan være aktuelt når bedriftsintern sykefraværsoppfølging ikke fører til noen løsning. Se også HER 

Forskningsbasert

Arbeidsmiljøportalen inneholder forskningsbaserte fakta om hvilke arbeidsmiljøforhold som i størst grad fører til sykefravær og frafall i ulike bransjer. Verktøyene i portalen skal hjelpe virksomhetene til å jobbe kunnskapsbasert og mer treffsikkert i sitt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Bransjerettet

– Styrken i Arbeidsmiljøportalen er at den er bransjerettet slik at det skal være lett for virksomhetene å finne informasjon som er relevant for nettopp sin bransje. Det arbeides kontinuerlig med å lansere flere bransjer i portalen, forteller direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Sykefraværet skal ned 10%

Sykefraværet i Norge var ca. 6,5 % i 2. kvartal i år. Det var en nedgang fra ca. 6,1 % fra samme kvartal i fjor. Målene på nasjonalt nivå er å redusere sykefraværet med 10 prosent sammenliknet med årsgjennomsnittet for 2018, og da det var 5,8 %. Dvs. vi skal ned på 5.2 %. (Vanligvis er ca. 1 % av fraværet er egenmeldt, mens ca. 5% er legemeldt)

Mål og virkemidler

Vernetjenesten kan aldri lene seg tilbake og si at «nå er jobben gjort». Verneombud og AMU må hele tiden spørre seg: «Har alle det bra?» «Er det noen som blir utsatt for unødig belasting, som fører til plager eller fravær?» «Hva kan vi gjøre for å forebygge»? Og ikke minst: «Hvilke hjelpemidler har vi til rådighet»? Det er her den nye IA-avtalen kan bidra til enda bedre og mer effektiv vernetjeneste.

Bare å brette opp ermene

Du vet hva som forventes av deg, og du vet hvilke hjelpemidler du har til rådighet. Mangler du kompetanse, så henvend deg til HMS Norge og ta et oppfriskningskurs?

Lykke til!


.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >