Hvordan blir verneombudene valgt i praksis?

Verneombud skal velges av og blant ansatte med erfaring og innsikt innenfor hvert verneområde. (Se Forskrift om Organisering, Ledelse og Medvirkning § 3.2) To av tre blir valgt, mens resten blir utpekt. En av ti blir utpekt av fagforening. Mens to av ti blir utpekt av ledelsen. At ledelsen utpeker er ikke riktig, men allikevel skjer det relativt ofte. Grunnen er gjerne at man vil «komme i gang» med vernetjenesten. Det er forståelig at man gjør det sånn, men altså ikke helt korrekt

Dette kom frem i en undersøkelse HMS Norge gjorde nylig blant våre medlemmer om hvordan de ble valgt til verneombud. Fire av fem sa at måten de ble valgt på ikke var vanlig praksis.

Ett av fem verneombud blir utpekt av ledelsen

Liten konkurranse om vervet

20 % av de som svarte sa at de gikk til valg med en motkandidat. Resten hadde ingen motkandidat. Det er oppløftende når det er «rift» om vervet, selv om det ikke er krav om at det må være flere enn en kandidat. Det som kreves er at de ansatte faktisk stemmer «ja» eller «nei». I undersøkelsen fikk vi kommentarer som disse:

• Det er få som vil ta på seg denne type jobb
• Det er vanskelig å finne andre til rollen
• Leder la ut liste over kandidater og folk kunne velge ut fra dem
• Det går litt på rundgang hos oss
• Vi har vanlige valg, men det er sjelden motkandidater
• Fagforeningene strevde veldig med å få på plass verneombud.

Varierende praksis

HMS Norge opplever en god del forskjellig når vi er ute og holder kurs i virksomhetene. De fleste har ting på stell, og gjør det i tråd med forskriften. Det er klart ønskelig at det skjer reelle valg, blant kandidater som de ansatte selv har foreslått, valgt av de ansatte. Vi har fortsatt et stykke vei å gå mange steder. De store virksomhetene gjør det som regel etter boka, mens de mindre ofte gjør som ledelsen foreslår. Det er ikke optimalt.


Fagforeningene peker ut hovedverneombud

HVO skal i henhold til forskriften, utpekes av største lokale fagforening, eller de som har flertall. Hvis ikke, så velger verneombudene seg i mellom. Det ser ut til at dette gjøres på de aller fleste steder der man har HVO og lokale fagforeninger, så på dette området er alt i sin skjønneste orden.

 

Svarfordelingen

(Hele rapporten finner du på medlemssidene - se menyvalget "Erfaringsbanken" )

HvordanBleDuValgtSomVerneombud


.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >