Strømsparing! Hvor kaldt kan vi egentlig ha det på jobben?

Strømmen er dyrere enn aldri før, og prisene går neppe ned med det første. De fleste arbeidsgivere forsøker å spare kostnader med å redusere energibruken der de kan. Det kan fort bli kaldere på jobben, enten du jobber på kontor eller andre innendørs arbeidslokaler.

Når det blir for kaldt

Når det er kaldere på jobben, går det lett ut over trivsel og i verste fall helsa. Når det blir for kaldt
 - nedsettes fingerferdighet, presisjon og tempo
- kan det oppstå muskelstivhet, og reumatiske plager forsterkes 
- blir enkelte mer mottakelig for infeksjoner

For lave temperaturer kan folk også bli mindre effektive


Ingen fast grense

Hva sier lov og forskrift? Og hva er vernetjenestens rolle i dette?
Arbeidsmiljøloven § 4.4 sier ingen ting om temperaturer, bare at det fysiske arbeidsmiljøet skal være «fullt forsvarlig». Heller ikke Forskrift om tiltaks- og grenseverdier sier noe konkret om temperaturgrenser på jobben.

Arbeidstilsynet anbefaler 22 grader, og ikke innetemperaturer på under 19 grader i arbeidslokaler som kontor, skoler, barnehager og andre arbeidsplasser der ansatte gjør lett fysisk arbeid. Ved fysisk tungt arbeid kan temperaturen senkes mer. Arbeidstilsynet anbefaler minimum 16 grader for middels tungt arbeid og minimum 10 grader ved tungt fysisk arbeid. Dessuten kan trekk og kalde vindusflater påvirke den opplevde temperaturen. Her må man altså prøve seg litt frem.

Logg deg inn på medlemssidene og les hele artikkelen. Her får du tips om aktuelle tiltak og gode råd for verneombud, leder og arbeidsmiljøutvalg. Du finner artikkelen under  menyvalget "Fagstoff".

 


.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >