Vår tids to største arbeidsmiljøutfordringer

shutterstock 297531647 web

Det finnes to «evige» utfordringer i arbeidsmiljøet, som alle har, uansett yrke og bransje. Den ene er utfordringen med ergonomi og muskel-skjelettplager. Enten du sitter på kontor eller jobber i bygg og anlegg, så kan du få plager, om du har feil arbeidsstilling – over tid. Den andre utfordringen som alle har, er psykososialt arbeidsmiljø. Et dårlig forhold til kollegaer, kunder eller leverandører påvirker både arbeidshelse, humør og produktivitet. Hvem har ansvaret? Hva kan du gjøre for å bidra positivt? Eller takle dårlig arbeidsmiljø?

Begge disse to utfordringene tar vi tak i på HMS-tinget 21. og 22. september.

Muskelskjelettplager
På AMU-dagen 21 september vil Therese Hanvold snakke om «Muskel og skjelett-plager, den nye landeplagen» Therese er avdelingsdirektør i Stami/NOA (Nasjonal Overvåkning av arbeidsmiljø og helse). Samme dag snakker Karin Scheel og Marwa Awadi, Seniorrådgivere i Arbeidstilsynet, om «Hvilken rolle har AMU i forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager?»

Psykososialt arbeidsmiljø
På Verneombudets dag vil Rune Semundseth avslutte konferansen med å snakke om det gode psykososiale arbeidsmiljøet. Hvordan utvikler vi og bevarer det – til beste for alle? Rune er en meget engasjerende og engasjert foredragsholder. Gled deg!

At du vil møte noen hundre engasjerte kollegaer som brenner etter å skape bærekraftig arbeidsmiljø er kanskje også en god grunn til å delta?

Velkommen!


.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >