"En bra dag på jobb" - Et gratis bransjerettet verktøy fra STAMI

AMU web

 

«En bra dag på jobb» gir bedriften et gratis verktøy for å jobbe målrettet og godt med sykefravær- og frafallsproblematikken. Prosjektet har spunnet ut av avtale om inkluderende arbeidsliv som arbeidstaker-, arbeidsgiversiden og myndighetene står bak. Målsettingen med avtalen er å redusere sykefravær og hindre frafall fra arbeidslivet.

For det er et altfor høyt sykefravær på norske arbeidsplasser. Det koster mye for den enkelte bedrift og for samfunnet. Og jo lenger tid den sykmeldte er borte fra jobb, dess vanskeligere er det å komme inn i arbeidslivet igjen.

35 % av langtidsfraværet skyldes forhold som er knyttet til jobben.

Vi vet at ca. en tredjedel av langtidssykefraværet skyldes forhold på jobben. Slike forhold kan man gjøre noe med, først og fremst ved et godt forebyggende HMS-arbeid. Men hva konkret gjør man? Hvordan jobbe forebyggende? Hvordan hindre frafall?

Prosjektet «En bra dag på jobb – forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis» kan utvilsomt være en god ressurs. De har laget verktøy for de aller fleste bransjer. Opplegget forutsetter at leder, tillitsvalgt og verneombud deltar. På prosjektets nettsider enbradagpajobb.no finner du mer om dette og hvilke bransjerettede verktøy de har utviklet.

Lær mer om "En bra dag på jobben" på HMS-Tinget

HMS-Tinget 2022 (verneombudets dag 22.sept) treffer du prosjektleder Elisabeth Goffeng som vil informere deg om verktøyene og også om hvordan verneombudet kan bidra.

På nettsidene til «En bra dag på jobb» leser vi:

"Arbeidsmiljø handler om jobben vi gjør, hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Et godt arbeidsmiljø betyr bedre arbeidsflyt, mer motiverte medarbeidere og lavere sykefravær. En bra dag på jobb er et gratis verktøy utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Det er basert på forskning og spesialtilpasset ulike bransjer for å hjelpe virksomheter til å skape et bedre arbeidsmiljø."


Om verktøyet

‘En bra dag på jobb’ er et gratis og inkluderende verktøy utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Det belyser de faktorene som forskning viser har betydning for arbeidsmiljøet i ulike bransjer. Verktøyet skal hjelpe ansatte i virksomheter til å samarbeide om å skape et godt arbeidsmiljø som bidrar til redusert sykefravær og hindrer frafall.
Les mer på deres nettsider En bra dag på jobb - Stami

 


.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >