Hva har vært det beste og verste ved å være verneombud under pandemien – så langt?

HMS Norge har gjort en undersøkelse blant sine medlemmer (hovedsakelig verneombud og AMU-medlemmer), og spurt hvordan det har påvirket arbeidsmiljøet og vernetjenesten - så langt. Resultatene er ganske tydelige, og kanskje ikke så overraskende, men allikevel. Vedlagt finner du rapporten. De viktigste funnene er dette:

5 av 6 sa at samarbeidet mellom vernetjeneste og ledelse hadde fungert bra.
1 av 6 var ikke så fornøyd.

2 av 3 sa at de hadde vært tidlig ute med pandemitiltak, og at de hadde vært effektive. 1 av 3 var mindre fornøyd.

39 % sa de hadde fått mer å gjøre, mens 27 % hadde fått mindre å gjøre. 34 % hadde uendret arbeidsmengde hva gjaldt vernetjeneste-arbeidet.

De største utfordringene under pandemien har vært
- At vi arbeidet mer spredt
- Ergonomi
- Stress, angst og psykiske problemer
- Fraværende eller uklar ledelse

Det mest positive i tiden fremover forventes å være
- Ser frem til å møte arbeidskollegaer igjen
- Vi har lært mye om digital samhandling
- Sluppet lange arbeidsreise
- Enklere å jobbe hjemmefra
- Mer fleksibelt arbeidsliv
- Et tettere samarbeid mellom ledelse og vernetjeneste tvang seg frem

De største bekymringene for tiden fremover er
- Vanskeligere å samhandle
- Ulike forventinger til det å være fysisk til stede på kontoret
- Klarer vi å opprettholde like god kontakt?
- Vil de som ikke klarte å håndtere de nye digitale hjelpemidlene, bli hengende etter?

Vår kommentar
Pandemien er ikke over. Den har satt, og vil sette varige spor i måten vi arbeider og samarbeider på. Arbeidsmiljøet vil finne nye, hybride former. Dette setter store krav til vernetjenesten, både hva gjelder å kartlegge og videreutvikle godt, trygt og helsefremmende arbeidsmiljø. Vernetjenesten må forstå de nye arbeidsmiljøutfordringene, og hvordan vi kartlegger – for hver enkelt – og samlet, disse utfordringene. Det krever ny kompetanse og fornyet pågangsmot. HMS Norge vil etterstrebe å holde alle våre medlemmer oppdatert om utviklingen, og mulige måter å håndtere utfordringene på.

Last ned rapporten her

 


.
Kopirett 2021 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >