Spørreundersøkelse: Hvordan ble arbeidsmiljøet påvirket av Korona?

AdobeStock 331100377 web

Takk for at du vil bruke 5 minutter på undersøkelsen der vi stiller noen sentrale spørsmål om hvordan har vært å være verneombud og jobbe i vernetjenesten under Korona-tiden. 

Du vil få tilgang til rapporten når den foreligger, så du kan se hvordan du ligger an i forhold til helheten.

Gå videre til undersøkelsen

 


.
Kopirett 2021 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >