Hvordan velger man verneombud?

Jeg har blitt leder på en arbeidsplass der det er litt lite struktur på HMS-arbeidet. Vi har for eksempel ikke verneombud, og det skal vi vel ha? Hvordan velger man egentlig et verneombud?
Hilsen nyansatt leder med sans for HMS


Gratulerer med ny jobb. Det er fint å ansette ledere som ser behovet for HMS-strukturer. At HMS-strukturene er på plass på arbeidsplassen er ikke bare lovpålagt, det er også veldig smart, i forhold til produktivitet og det psykososiale arbeidsmiljøet. Disse forholdene henger ofte sammen.

Så til dittt spørsmål: I Arbeidsmiljølovens § 6.1 står det at alle arbeidsplasser med 10 ansatte eller fler skal ha verneombud. Den som velges bør ha kjennskap til arbeidsplassen og ha arbeidet der en god stund, eller ha erfaring fra tilsvarende arbeid et annet sted. Om det er færre ansatte kan man velge andre løsninger. Dette tallet 10 er under diskusjon. Mange mener at et verneombud er lurt å ha, uansett hvor mange ansatte man har. Uansett velges et verneombud for 2 år av gangen.

I arbeidsmiljøloven står det lite om valgmetoden, men om du leser Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning, kommer metoden for valg godt fram, bare se Kapittel 3 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Les hele svaret fra Guro Skåre-Jullum på medlemssidene under Fagstoff.

 shutterstock 238457194 web


.
Kopirett 2021 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >