Covid19 og risikovurdering

AdobeStock 331100377 web

 

I deler av landet er det nå innført skjerpede smittevernstiltakt etter at det muterte viruset og utbruddet ble kjent fredag 22. januar.

Mange av oss blir pålagt hjemmekontor, men det er fortsatt bransjer som ikke stenges, blant dem deler av varehandelen, helse/omsorg, bygg/anlegg, transport, utføring av tjenester i private hjem mv.

Arbeidstilsynet understreker viktigheten av at arbeidsgiver risikovurderer faren for smitte. Det er spesielt viktig nå i forbindelse med det nye utbruddet.

Som arbeidsgiver må man vurdere hvilken risiko som kan foreligge. Har man ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon?
Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer og finne tiltak for redusere faren og mulige konsekvenser.

Risikovurdering er ingen akademisk øvelse, men skal gi svar på tre enkle spørsmål:

Hva kan gå galt?
Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Det er viktig at verneombudet blir involvert i dette arbeidet, både i forhold til å utarbeide gode planer, og påse at de overholdes. Husk i den forbindelse din rolle; du skal ikke selv opptre som politi, men du rapporterer til din leder.


Eksempler på risikofaktorer i forbindelse med koronaviruset:

Arbeidstakere i risikogrupper (se oversikt hos Folkehelseinstituttet)
Nærkontakt med kolleger eller kunder/publikum
Manglende tilgang til håndvask med såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler
Manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, f.eks. hansker, P3-masker, visir/tette vernebriller
Manglende opplæring for de ansatte
Reisevirksomhet

Last ned gratis fra Standard Norge

Standard Norge har utarbeidet smittevernsstandarder for enkelte bransjer.
Oversikten finner du her https://www.standard.no/smittevernveiledning


.
Kopirett 2020 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >